Манфред КИБЕР: Сөөлжандар конгресси

Немисчеден которгон Адилет ШАДЫКАНОВА АҢГЕМЕ Сөөлжандар өз конгрессин өткөрмөк болушту.Бул абдан олуттуу, заманбап конгресстерден эле. Ошондуктан сөөлжандар конгресси эч кандай аталышы жок эле кыскартылып, С.К. деп […]

Мирзохид МИРЗОРАХИМОВ: Жолдорго чачылган сооп

Өзбекчеден которгон Ризван ИСМАИЛОВА Автор 1943-жылы 16-сентябрда Ош областынын Кара-Суу районунун Нариман кыштагында дыйкандын үй-бүлөсүндө туулган. ТашМУнун журналистика факультетинин сырттан окуу бөлүмүн аяктаган. 1991-жылы Ош областтык […]