Алтын балалык: Түгөлбай Казаковдун «Эсимде» китебинен

Кеп башы Балалыгым Таластын баш жагындагы Көпүрө-Базар деген айылда өттү. Абасы да, суусу да таптаза. Бизден өйдө кийиктер эле жашайт. Тоолор бийик, жылдыздар жакын. Жылдын […]

Бозум АЛЫШБАЕВ: Эшексиз каласың

(Абылжан эскерет) Апенди эшегин минип, уулун учкаштырып, айыл аралап кетип баратса, аны көргөндөр бири-бирине: «Ой-ий, мына буларды карасаң, кичине эле эшекке экөө очоюп минип алышыптыр» […]

Керимов ДҮЙШӨН: Көрүстөнгө алпарчу жол

ЭССЕ Эсиңдеби, ошол кышта биздин босогону аттадың. Кыш суук эле. Үйүбүз да… Ошондо сени менен кошо азалуу үйүбүзгө жылуулук кирди. Үйүбүз шаңдана түштү. Оо, кийин […]

Нуралы КАПАРОВ: Абитай менен Шарипбай жөнүндө ода

I “Чын. Билем. Өмүр кымбат… От жагып жылуу үйдө жашайын дейм чиркин-ай, көмүр кымбат” деди да Абитайым жатып албай төштөгү сарайдагы тезек чапкан чабандарга кезек […]

Азиз НЕСИН: Там башында жинди бар!

Түркчөдөн которгон Толук Бек БАЙЗА АҢГЕМЕ Бүтүн маале көтөрүлүп чыкты: — Тамдын башында жинди бар! Көчөнүн башынан аягына чейин көп кабаттуу тамдын башындагы жиндини көргөнү келгендер […]

Манфред КИБЕР: Лупс

Немисчеден которгон Адилет ШАДЫКАНОВА АҢГЕМЕ Лупс мырза деген таранчы болуптур. Аялын болсо Лупс айым деп аташар эле. Аялдар күйөөлөрүнүн атына жараша күйөөлөрүн карап өздөрүн түздөшөт эмеспи. […]

Рысбай ИСАКОВ: Сен жок жерде Күн тутулуп калгандай

МЕНИ ЭСТЕБЕ Бул дүйнөдө эч нерсе жок туруктуу, Буластаган калтар сымал кубулма. Бүгүн мага сүйүү болуп жаңырып, Бүгүн мага сүйүү болуп угулба. Сенин сүйүүң жолдошуңда, […]