Олжобай ШАКИР: Дүйнө казынасынан

Ли Бай (701–762) – Таң доорундагы улуу акындардын бири. Кытай маалыматтары боюнча анын киндик каны тамган жер – Сары-Өзөн Чүйдүн Токмок аймагы. Ал эми Ли Байдын поэзиясын орус тилине которуп, өмүр баянын иликтеген адабиятчы Леонид Бежиндин маалыматына ишенсек, анын бою узун, чымыр денелүү, өң-келбети түрктөргө окшош адам болгон. VIII кылым – Кытай тарыхынын ооматтуу саналган доору. Сюаньцзун падышачылыгынын (712-756-ж.ж.) даанышмандыгы менен башкарылган өлкө аймагынын канаты кеңири жайылып, Кытай чегине Монголиядан тартып Индо-Кытайдын түндүк-түштүгүнө чейинки аралык камтылган. О.э. аскердик айбаты күчтүү […]

Иван БУНИН: Жаштык менен карылык

АҢГЕМЕ Жайдын эң сонун күндөрү, мемиреген Кара деңиз. Пароход адамдар менен буюмдарга шыкалып, палуба кеменин арт жагынан тартып тумшук жагына чейин жүккө тирелген. Сүзүү узакка созулуп, Крым, Кавказ, Анатолия жээктери менен Константинополду айланат… Чатырап кызыган күн, көгүлтүр асман, деңиздин түсү кызгылт-көгүш; эл жык-жыйма, капитан жардамчыларынын: «Майна! вира!» деп айкырган өкүрүктөрү менен сөгүнүүлөрү коштогон жүк көтөргүч машинелердин кулак тундурган дабышына толгон порттордогу аягы жок күтүүлөр, кайрадан тынчтануу, тартип жана күн тунарыгында аптаптан ээрип бараткан тоо бөлүктөрүн бойлогон жайбаракат жол. Биринчи класстын […]

Карлос Кастанедадан он беш сабак

Карлос Кастанеда – америкалык жазуучу жана антрополог, этнограф, ойчул, яки уруусунун индееци дон Хуан Матустун окуусу жөнүндөгү 12 томдук бестселлер-китептердин автору. Философия жана антропология илимдеринин доктору. Кастанеданын бул китептери убагында эл арасында зор кызыгууну туудурган. Өзүн өзү таанып-билгиси келгендер үчүн табылгыс баалуу китептер. Карлос Кастанеданын окуусун бир түрдүү кабыл алуу мүмкүн эмес жана аны баары эле түшүнүп, аңдап-биле бербейт. Анын дон Хуан Матус жөнүндөгү китеби миллиондогон тираж менен дүйнө элине тараса да анын нукура маңызына алиге түшүнүп жетүүгө мүмкүн эмес. […]

Эркалы ӨСКӨНАЛЫ: Кудай сүйгөн Куйручук

АҢГЕМЕ — Бу үч жылы мурдагы окуя. Жаркынбай таякем уулунун чочогун кесип, сүннөт той өткөрдү. Аракты башта оозума кылайып алып көргөн эмесмин. Алабуурул болуп, кызып алышкан туугандарым мени дагы ой-боюма койбой, кыйнап-кысташты. «Өзүң дөө болсоң, ушу сага кеп болмок беле?» дешип, сыраякка толтура арак куюп, жалынып-жалбарып, сунуп туруп алышты. Көңүлчөөк жаным, көзүмдү чылк жумуп, баягы сыраяктагы мелт-калт аракты тартып ийдим. Башта ичип көрбөгөндүктөнбү, какап-чакап, чүчкүрүп-бышкырдым. Көзүмдөн жаш агып кетти. Бир маалда кудай бетин көрсөтпө, башым тегеренип, жер-суу көчүп баратат. Кускум […]

Иммануил КАНТ: Өмүрү баалуу адамдар гана өлүмдөн коркпойт

XVIII кылымда Иммануил Канттын идеялары Агартуу жана Романтизм доорунун ортосунда эки доорду байланыштырып турган көпүрө болгон. Классикалык немис философиясынын негиз салуучусу Кант таанып-билүүнүн сенек ыкмаларын танып, изилдөөнүн өзөгүнө сын көз менен ой жүгүртүү ыкмасын коюу керек деген. 1781-жылы Кант өзүнүн эң башкы жана эң атактуу чыгармаларынын бири “Тунук акылды сындоо” («Критика чистого разума») эмгегин жазып, акыл-эстин таанып-билүү мүмкүнчүлүгүн изилдеген. Бул эмгек ушул күнгө чейин философия илиминдеги олуттуу эмгектерден болуп эсептелет. Убакыттын өтүшү менен Иммануил Канттын түшүнүүгө татаал ойлору учкул сөздөргө […]

Нурзада КУБАНЫЧБЕКОВА: Сырдуу түш

ЭТЮД (Сырдуу адамга арналат) Ал сырдуу адамды бул ирээт үчүнчү жолу түш көрүшүм. Түшүмдү дааналап эстей албасам да түшүмдө болгон окуяларды элес-булас көз алдыма тарта алам. Чын-чынында бул түш мен үчүн жагымдуу жагдай тартуулап келет. Ошол сырдуу адамды түшүмдө көргөндүн эртеси көӊүлүм куунак, маанайым шат жүрчү болдум. Бул үчүнчү ирет түшүмө кирген адам мага эмнегедир жакын адамымдай, жылуу сезим тартуулагандай. Түштөр элес-булас болгону менен ал түштөрдөн кийинки абалым өтө эле шайдоот. Ал тургай көӊүлүм ачылып, көксөөм сууп калгандай. Кызык, бул […]