Мурза ГАПАРОВ: Айгүл тоо

АҢГЕМЕ Баткенге ал акыркы рейс менен учуп келди. А өзүнүн түнөгүнө, автобус жүрбөй калгандыктан, көрүнгөн машинеге кол көтөрүп отуруп, саат он ченде араң жетти. Жалгыз […]

Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ: «Огуз каан» жана диалектика

Бүткүл көчмөн дүйнөнүн башын кошкон «Огуз намэ» эпосу баарыга дайын. Өзүнүн улуу чындыгын карт мезгилдерде каңгытпай, караңгы замандарга тоздурбай аман алып чыгыш үчүн не бир […]

Омар Хайям: Дүйнө идиш, а биз шарап…

Омар Хайямсыз ислам маданиятынын алтын доорун элестетүү мүмкүн эмес. Анын ырлары 19-кылымдагы Европа маданиятына олуттуу таасир этип, Батыштын Чыгыш поэзиясына кызыгуусун арттырган. Ал түзгөн Күн […]

Тайтөрө БАТЫРКУЛОВ: Толувай сынчы жана Эшкара ырчынын урпактарывыз

РухЭш: Толубай сынчы жөнүндө бул бааллуу материалда автордун орфографиясы менен стилистикасы сакталды. Макаланын авторунун маалыматы боюнча бул маалымат Назаркул Эгембердиевдин оозунан жазылып алынган экен. Ал […]

Бабуржон ЮСУПЖАНОВ: Менменсинген өрүк

ЖОМОК Жаздын келиши менен багбан чоң ата азырак үлүш жерине жаңы мөмө дарагын алып келди. Эки түп өрүктү  катар тигип, андан кийин гиларс, курма, бадамдын […]

Көчмөндөрдүн боз үйү жана көөнө кытай акыны Бо-Цзюй-И

Адам турмушу менен жаратылыш жошоосунун эриш-аркак биримдиги асыресе эртеги тарых-тагдыры көбүнчө көчмөнчүлүк менен ажырагыс байланышта болгон калайык калктардын социалдык жана рухий тажрыйбасынан эң таасын байкалат. […]