Кыйтырдын кеңеши

Дат жомогу Ютландияда колдон суурулган эки алдамчы жашашыптыр. Биринин  эл койгон ылакап аты Шыпыр, экинчисиники Кыйтыр экен. Экөөнүн кылган иштери  алдамай болгону менен бири бирин таанышчу эмес тура.  Бирок алар акыры жолугушушуп,  алдамчылыктарын сынашып, ал мындайча болуптур. Бир жолу кайран Шыпыр бир эле уюн жети касапчыга сатып акчасын жок кылат. Бирок бул жолу ал канчалык далбастаса дагы жети жагынан жети касапчы жети ач  карышкырдай талап, соттун алдына алып  барышат. Башы менен жер сүзсө дагы түзүк ой,  оң арга таппаган Шыпыр […]

Кожогелди Култегиндин кожо сөздөрүнөн

* * * Гүл сулуу болгон менен жылуу болбойт. Ал эми аялзаты сулуу дагы, жылуу дагы! * * * Таң атканча акчага карта ойноп чыгып, анан тараарда же утпай, же уттурбай нөл-нөл болуп калсаң – ушундан өткөн кордук жок. * * * Кар күрөп өскөн кишинин жүрөгү таза болот. * * * Өлкөнү кадр менен камсыздоо – бозүйдүн түндүгүн ууктар менен карматкандай кеп. Ууктар бир эле тараптан сайыла берсе – түндүк токтобойт. Бардык жагынан сайылса гана түндүк катуу кармалат… * […]

Жидду КРИШНАМУРТИ: Өзүңдө революция жасай аласыңбы?

ШАМЧЫРАК Адам баласы бул дүйнөгө эмнеге жаралган? Жашоонун маңызы эмнеде? Дүйнө кайдан келип, кайда баратат? Кудай ким? Сен ким? Аалам эмне? Акыйкат эмне? Абийир эмне? Түшүнгөнүң эмне? Издегениң эмне? Далай акылмандын тишин сындырган суроолор. Чыгышта бул суроолорго жооп берген дүйнөтааным, адамтааным окуулары бар. Ал окуулардын көрүнүктүү өкүлдөрү: Вивекананда, Аурибиндо, Рамакришна, Кришнамурти, Ошо ж.б. Алардын бири Жидду Кришнамуртинин адамтаануу окуусуна келгени кызык… Кришнамурти 1895-жылы 12-майда туулуп, 1986-жылы 17-февралда 91 жашында каза болгон. Ата-энеси кедейчиликтин азабын тартып, 11 баланы багуу үчүн көрбөгөн […]

Антон ЧЕХОВ: Үчөөнүн кимиси

АҢГЕМЕ (Эски, бирок түбѳлүктүү жаңы тарых) Стат кеңешчиси Марья Ивановна Лангердин жасалгасы келишкен эски дачасынын далисинде  Марья Ивановнанын кызы — Надя жана белгилүү москвалык коммерсанттын  уулу Иван Гаврилович турушкан .Абдан жагымдуу кеч эле. Мен жаратылышты баяндоонун чебери болгондо булуттардын артынан кылтыйып карап турган ѳзүнүн  жакшынакай жарыгын токойго, дачага, Надянын жүзүнѳ тѳгүп турган айды да кошмокмун… Дарактардын акырын чыккан шыбыштарын да, булбулдун сайраганын да, кичинекей фонтандын анча-мынча угулуп турган шарпылдагын да баяндамакмын… Надя  креслонун четине тизесин такап, таянгычты колу менен кармап  […]

Бердибек ЖАМГЫРЧИЕВ: Тириликти жылыткан эне жүрөк

* * * Эски сүйүүм, карабачы муңайым, Сен сүйлөчү жүрөк менен угайын. Жашоо үчүн жылмайганым болбосо, Билсең мен да тартып жүрөм убайым. Билбейм эми, от ырларды жазамбы… Турмуш чындап алды биртоп мазамды. Бирок билчи, сени ойлосом тазарам, Жакшы сүйүү жакшы сактайт адамды. Канча издедим мээримиңди бөлөктөн, Барар элем азабыңа жөнөтсөң. Калды жаштык, калды аттиң баардыгы, Арман болуп ак бетиңде мен өпкөн. Сүйүүм кошо сүрдөчү эле калдаңдап. Кайда эркем ошол сага жазган кат. Турна мойнуң тээ алыстан көрүнүп, Турар элең көңүлүмө […]