Кыйтырдын кеңеши

Дат жомогу Ютландияда колдон суурулган эки алдамчы жашашыптыр. Биринин  эл койгон ылакап аты Шыпыр, экинчисиники Кыйтыр экен. Экөөнүн кылган иштери  алдамай болгону менен бири бирин […]

Кожогелди Култегиндин кожо сөздөрүнөн

* * * Гүл сулуу болгон менен жылуу болбойт. Ал эми аялзаты сулуу дагы, жылуу дагы! * * * Таң атканча акчага карта ойноп чыгып, […]

Жидду КРИШНАМУРТИ: Өзүңдө революция жасай аласыңбы?

ШАМЧЫРАК Адам баласы бул дүйнөгө эмнеге жаралган? Жашоонун маңызы эмнеде? Дүйнө кайдан келип, кайда баратат? Кудай ким? Сен ким? Аалам эмне? Акыйкат эмне? Абийир эмне? […]

Антон ЧЕХОВ: Үчөөнүн кимиси

АҢГЕМЕ (Эски, бирок түбѳлүктүү жаңы тарых) Стат кеңешчиси Марья Ивановна Лангердин жасалгасы келишкен эски дачасынын далисинде  Марья Ивановнанын кызы — Надя жана белгилүү москвалык коммерсанттын  […]

Бердибек ЖАМГЫРЧИЕВ: Тириликти жылыткан эне жүрөк

* * * Эски сүйүүм, карабачы муңайым, Сен сүйлөчү жүрөк менен угайын. Жашоо үчүн жылмайганым болбосо, Билсең мен да тартып жүрөм убайым. Билбейм эми, от […]