Ги де МОПАССАН: Талаада

Французчадан которгон Турусбек МАДЫЛБАЙ НОВЕЛЛА Октав Мирбого арналат Дарылануучу чакан шаарчанын четиндеги дөбөнүн түбүндө эки күркө турчу. Аларда жашаган эки дыйкан кичинекей балдарын багыш үчүн керээли-кечке […]

Төлөгөн КАРЫКЕЕВ: Терезе (устатты эскерүү)

«Асабанын» редакциясы Манас-Киев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашып калган жылдар болчу. Бир жолу Алыке айтып калды: — Төкө, мык какканга кандайсың? — Төрт какканда төрт мык кирет, […]

Жидду КРИШНАМУРТИ: Өзүңдө революция жасай аласыңбы? (VI жана VII главалары)

I глава  II глава  III глава IV жана V глава Зордук-зомбулук. Актануу жана талкуулоо. Бар нерсе гана идеал. Коркунуч, ырахат, азап чегүү, ой жана зомбулук […]

Темирбек АЛЫМБЕКОВ: Көкбөрү тууралуу көңүлдө жүргөн ойлор

Эң биринчи биздин жигиттер татыктуу оюн көрсөткөнүн сыймыктануу менен айта кетели. Бул спорт. Спортто бирде жеңесин, бирде жеңилүү ызасын тартасың. Өзүңдү эр ойлосоң, өңгөнү шер […]

Абдыкерим МУРАТОВ: Ырчы, кошокчу, айтуучу Анаргүл апа

Анаргүл Тажибаева тууралуу алгачкы маалыматты кыргыз элдин оозеки чыгармаларын жыйноодо эбегейсиз эрдик кылган, өмүрүн ошол ишке сайып коюп, атүгүл үй-бүлөсүн да таштап, фанат катары эл […]

Ги де МОПАССАН: Эки дос

Французчадан которгон Турусбек МАДЫЛБАЙ НОВЕЛЛА Париж камалып, ачкадан азып, онтоп турган кез. Тамдардын чатырындагы тараанчылар күндөн-күнгө азайып, арыктар да ээнсиреп кетти. Эл эмнени болсо да […]