Ирлан эл жомогу: Калпакчандын окуясы

Дайыма чокусун ак кар басып жаткан Галтий тоолорунун этегинен башталган айтылуу Ахерлоо өрөөнүндө жонунда төөнүкүндөй өркөчү бар, андан улам бүкүрөйүп турган бир кембагал эргежээл жашачу. […]

Котормолор боюнча конкурстун жеңүүчүлөрү аныкталды

Буга чейин үч ай бою «Мыкты котормо» критерийи боюнча конкурсубузга 44 чыгарма тандоо түрүндө жарыяланып келди. Алардын ичинен калыстар курамынын эң жогорку баасына татыган 9 […]

Алым Токтомушевдин ачылбаган сандыктагы поэзиясынан

  «Проза – поэзияга, Поэзия – прозага умтулуу» Дептердеги жазуудан ЧЕКСИЗ ТАЛАП… Өз жайыма койгула мени, бейиштин, жайлоонун да жок кереги. Бу түрмө жетет мага, […]

Айылчы САРЫБАЕВ: Алым карарган деңиздеги агарган толкун болчу!

«Карарган деңиз, агарган толкун» А.Токтомушев Мезгил билинбей өтүп, Алым Токтомушевге эскерүү жазып бересизби деп Олжобай телефон чалса, Алымдын жок экени ошондо эсиме түштү. Көп эле […]

Максим ГОРЬКИЙ: Даңко жөнүндө уламыш

«Тээ илгерки замандарда бир көчмөн адамдар жашаптыр. Ал адамдардын көчтөрүн үч жагынан өтүп болгус токойлор, а төртүнчү жагынан ээн талаа курчап турчу экен. Алар шайыр, […]

Жүрөк эч качан талданбайт

Жорж Санд (1804-1876) – француз жазуучусу, чыныгы аты-жөнү Амандина Аврора Люсиль Жашоодо бир  гана бакыт  бар – сүйүү  жана  сүйүктүү  болуу. * * * Бул  […]

Жидду КРИШНАМУРТИ: Өзүңдө революция жасай аласыңбы? (XI-XII главалар)

I глава  II глава  III глава IV жана V глава VI жана VII глава VIII-IX жана X глава XI глава Көрө билүү жана уга билүү. […]