Конкурстун максаты – адабияттын салттуу жолун калыптандыруу.

Чакан конкурсубуздун мүмкүнчүлүгү жана шарты:

Байге фондубуз – 50 000 (элүү миң) сом.

1-байге – 20 000 (жыйырма миң) сом.

2-байге – 15 000 (он беш миң) сом.

3-байге – 10 000 (он миң) сом.

О.э. кызыктыруучу эки байгеге 2 500 миң сомдон – 5 000 миң сом тапшырылат.

Конкурстун Жобосу:

Сынакка катышууну каалаган авторлордун жаш курагы чектелбейт. Мурда эч жерде жарыяланбаган гана сын макалалар, рецензиялар жана адабий изилдөөлөр кабыл алынат.

Материалдардын көлөмү 10 барактан ашпоого тийиш.

Конкурс жыйынтыгы чыгарылган мөөнөткө чейин калыстар курамы менен конкурстанттардын аты-жөндөрүн коомчулукка жарыялабайбыз.

Конкурстук материалдар 2018-жылдын 17-мартына чейин кабыл алынат. Ал эми жыйынтыгы Нооруз майрамына карата жарыяланат. 

Эскертүү: агер демөөрчү табылып калса, байге фондубузду көтөрөбүз жана байге орундардын суммасы кошулат. Бул туурасында кошумча маалыматыбызды жарыялайбыз. Аталган конкурстун демөөрчүсү – жеке ишкер, «РухЭш» сайтынын башкы менеджери Урматбек ЖАКШЫМБЕТОВ.

Конкурстук материалдарды oljobai.shakir@mail.ru дарегине жөнөтө аласыздар!

One Reply to “Адабий сын макалалар үчүн конкурс мөөнөтү узартылды!”

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *