Эрнис АСЕК уулу: Алыке жана Юрий Кузнецов

Алым байке Токтомушев жөнүндө айтып олтурсаң сөз бүтбөйт. Соңку жылдары Алыке экөөбүз абдан көп сүйлөштүк. Бир жолу: “Эрнис, ыр жазарыңды билем, бирок ушунча болуп мага ырларыңан окуп бербепсиң. Бирин-экин ырың менен бөлүшпөйсүңбү?” деп калды. Окумуш болдум. “Ой, сен таптакыр башкача жазат турбайсыңбы!” деп койду. Эртеси Алыке телефон чалып, компьютеринен бир текстти таппай жатканын, таап берчү небереси үйдө жок экенин, шашылыш керек болуп жатканын, “тезинен келе калчы” деп чакырып калды. Барып, таап берсем, үстөл үстүндөгү Юрий Кузнецовдун ырлар жыйнагын колуна алып, […]

Рюноске АКУТАГАВА: Кэса менен Морито

НОВЕЛЛА 1 Түн. Морито улам асмандагы айды карап, жерге төшөлгөн жалбырактарды басып жүрүп, катуу ойго батты. Ал өзү менен өзү сүйлөшүп жатты: “Мына, ай да чыкты. Дайыма айдын чыкканын абдан күтөм, а бүгүн жарыктан коркуп турам. Буга чейин кандай болсом, ошондой болуп келип, анан бир түндүн ичинде жексен болом, эртеңки күндөн тарта киши өлтүргөн жаналгычка айланам, бүт денемди калтырак басып турат. Ушул колдорум канга боелот! Өзүмө-өзүм наалат айтып каламбы?! Жек көргөн кишимди өлтүрсөм, мынчалык азап тартпайт элем. Бирок бүгүн түнү […]

Жидду КРИШНАМУРТИ: Өзүңдө революция жасай аласыңбы? (XIII-XIV главалар)

I глава  II глава  III глава IV жана V глава VI жана VII глава VIII-IX жана X глава XI жана XII глава XIII глава Ой жүгүртүү деген эмне? Идеялар жана кыймыл-аракет. Чакырык. Материя. Ойдун келип чыгуусу. Эми ой жүгүртүү эмне экенин аныктап көрөлү. Көңүл буруу, логика, жүйөлүү маани (күнүмдүк тиричилигибиз үчүн) менен тартипке салынган ой — эч кандай мааниге ээ эмес ойдон айырмаланып турабы? Ойдун бул эки түрү бизге белгисиз болуп турганда, ой жетпеген тереңдеги нерсени түшүнө албайбыз. Эстутумду аныктаган […]

Мурза ГАПАРОВ: Эки ирет гүлдөөчү алмалар

АҢГЕМЕ Алардын үйү тар болгондуктан, бала кыш ичи печтин астындагы бурчта мышыкча бүгүлүп, сыры көчкөн полдо жатып чыкты. А качан күн жылып, ачык асмандын астында жашаса боло турган мезгил келер замат, ал өзү жыгач складынан кымтып-кумтуп келген, шахтадан чыккан породалардын арасынан чукуп тапкан сынык-сунук тактайлардан кураштырып, отун кепенин жанына кичинекей сөрү жасап алды да, шаардагылардын ичинен биринчи болуп тышта жашоочу болгон. Үстүнө эч нерсенин көлөкөсү түшпөгөн сөрүдө, чак түштө уктап, эс алуу абдан кыйын болгондуктан, бүгүн тобокелге салып, өгөй атасынан […]