Түрк жомогу: Падыша менен вазир

Бир күнү падышага бир кайырчы дербиш келип мындай дейт: — О шах! Мен бир сыйкырдуу сөздү билем. Эгер мен ал сөздү айтчу болсом менин жаным […]

Икаялар: Досту кантип тандоо керек?

Бир жолу чиркей чымындан: — Жакын жерде гүлдөр барбы? – деп сурады. — Гүлдөр бар-жоктугун билбейт экемин, — деди чымын. – Ал эми консерва идиштери, […]

Жидду КРИШНАМУРТИ: Өзүңдө революция жасай аласыңбы? (XV-XVI главалар)

I глава  II глава  III глава IV жана V глава VI жана VII глава VIII-IX жана X глава XI жана XII глава XIII жана XIV […]

Балага туура тарбия жөнүндө притча

Окутуунун жыйынтыгы Акылман окуучулары менен сүйлөшүп атты. Кокустан залган бир кыздын атасы шашылыш кирип келип, эч кимге көңүл бурбастан эле кызына кыйкырбаспы: — Сен университетти […]