Түрк жомогу: Падыша менен вазир

Бир күнү падышага бир кайырчы дербиш келип мындай дейт: — О шах! Мен бир сыйкырдуу сөздү билем. Эгер мен ал сөздү айтчу болсом менин жаным каалаган жансыз денеге көчүп кетет. Шах өлгөн казды алып келүүнү буйрук кылып, ал алынып келингенде мындай дейт: — Кана көрөлүчү, сенин жаның ушул казга өтө алар бекен? Дербиш сыйкырдуу сөздү күбүрөнгөндө каз дароо эле жанданып, ал эми дербиш өлүп калат. Муну көргөн падыша абдан таңгалды. Ал эми бөлмө ичинде каркылдап жүргөн каз кайра эле баягы […]

Икаялар: Досту кантип тандоо керек?

Бир жолу чиркей чымындан: — Жакын жерде гүлдөр барбы? – деп сурады. — Гүлдөр бар-жоктугун билбейт экемин, — деди чымын. – Ал эми консерва идиштери, айбандардын кыктары, казылган аңдардагы таштандылар толтура. Ошентип чымын чиркейге тегеректеги бардык таштанды төгүлчү жерлерди шашылып санап берди. Чиркей чымын көрсөткөн тарапка учуп баратып жолунан аарыны кезиктирди. – Жакын жерден таштанды төгүлчү чуңкур көрбөдүңбү? – деп сурады чиркей аарыдан. – Таштанды төгүлчү чуңкурлар дейсиңби? Жок, эч жерден көрбөдүм, — аары таң калды. – Бирок да бул […]

Жидду КРИШНАМУРТИ: Өзүңдө революция жасай аласыңбы? (XV-XVI главалар)

I глава  II глава  III глава IV жана V глава VI жана VII глава VIII-IX жана X глава XI жана XII глава XIII жана XIV глава  XV глава Тажрыйба. Канааттануу. Ачакейлик. Сүкүт чалуу (медитация) Биз дайыма ар кандай тажрыйбага ээ болгубуз келет: мистикалуу, диний, сексуалдык, ири акчалай каражатка, бийликке, байлыкка ээ болуу тажрыйбасы. Жаш өткөн сайын күнүмдүк муктаждыктардын бийлигин басып өтөбүз, анан алардан кеңири, терең, маанилүү таанып-билүү зарыл экенин түшүнүп, ага жетүү үчүн, аң-сезимди кеңейтүү ар кандай каражаттарга кайрылабыз, мисалы, […]

Балага туура тарбия жөнүндө притча

Окутуунун жыйынтыгы Акылман окуучулары менен сүйлөшүп атты. Кокустан залган бир кыздын атасы шашылыш кирип келип, эч кимге көңүл бурбастан эле кызына кыйкырбаспы: — Сен университетти ушул картаң келесоонун жомогуна алмаштырдыңбы? Бул жерден эмнени үйрөнөсүң? Кыз акырын ордунан туруп, атасын сыртка ээрчитти да: — Бул мугалим менен баарлашуу эч бир университет бере албаганды, сизден коркпогонду жана сиздин татыксыз кадамыңызга кызарбаганды үйрөттү, – деди. Көпөлөктүн сабагы  Көпөлөк бир жолу өз үлүлчөгүндөгү кичинекей тиликке кыпчылып калды. Муну капыстан өтүп бараткан адам байкап калып, […]