Англис жомогу: Камыш кийимчен

Анда уккула балдарым! Качандыр бир бай жашаптыр. Анын үч кызы бар экен. Бир күнү кыздары аны кандай сүйөрүн билмекчи болот. Ал биринчи улуу кызынан сурайт: — Айтчы кызым, сен мени кандай сүйөсүң? — Өз өмүрүмдү сүйгөндөй сүйөм! — Бул жакшы, — деген бай ортончу кызынан сурайт: — Сен мени кандай жакшы көрөсүң кызым? — Бүткүл ааламдан да сизди гана сүйөм! — Бул эң жакшы, — деген бай кенже кызынан сурайт: — А сен мени кандай көрөсүң кызым? — Мен сени […]

«РухЭш» сайты прогрессчил көзкараштагы интеллектуалдардын альянсын түздү

Туруктуу окурмандарга сайтыбыз рухий багыттагы коом агартуу ишин улантып келатканы дайын. Мындан ары да ушул багытта ишибизди уланта берүү максатында эки курамдан турган редакциялык кеңеш жана редакциялык топ түздүк. Сөздү адегенде редакциялык кеңештин озуйпасынан баштайлы: бул топко негизинен ар дайым туруктуу позицияны карманган, кайсы бир саясый топко жан тартпаган жана эч бир саясый партияга мүчө болуп кирбеген, калыс сөзүн тайманбай айтып, ар дайым улуттук баалуулукту жогору койгон инсандар кирди. Арийне, Совет мезгилинен бериге карай калыптанган интеллигенция катмарынан бирин-экини гана өз […]

Лев Толстой: Дүйнө азап тарткандардын эсебинен алга жылат

Орустун атактуу жазуучусу Владимир Набоков дарстарында төмөнкүдөй ыкманы колдончу. Ал залдагы бардык терезе пардаларды жаап, бөлмө ичин толук караңгылата турган. Залдын тээ түпкүрүнөн адегенде бир чырак жанып, Набоков мындай дечү: “Орус адабиятынын асманында жанган жылдыз – бул Гоголь”. “Ал эми бул чырак Чехов”, — шыпта дагы бир жылдыз жаркырайт. “Бул — Достоевский”, — Набоков дагы бир чыракты жандырат. “А бул болсо Толстой!” –Набоков терезе пардаларды шарт ачып жибергенде залга көздү уялткан жарык төгүлөт… Лев Толстой автордук укуктан биринчи болуп баш […]

Сюн-цзы: Кимде ким өз жөндөмүн туура пайдаланса, чоң ийгиликке жетет

Кемелине келген адам билимге каныгып, күнүгө өзүнүн жүрүм-турумун тескөөгө алганга үйрөнсө, демек, анын акылы толук жетилгени. Ал адам өзүн табат, кемчилигин жоготот. * * * Табиятынан даанышмандык касиетке эгедер адам да даанышмандык сапаты бар маалимдин тарбия-таалимин ээрчигенге муктаж. Анан да ал дидаары тунук адамдарды эш тутуп, жакшыларды жандаганы ийги. * * * Билимге жетүүдө – чын ыкласыңан даанышман устатты жандагандан өткөн ылдам жол жок. * * * Тоонун туу чокусуна чыкмайын, асмандын чексиз бийиктигин түшүнбөйсүң. Капчыгайдын уч-кыйрына көз чаптырганда гана […]

Жамалбек ЫРСАЛИЕВ: Тоо башында

ЭССЕ Ошол жылы Жон-Булактын кырын ашып, Тешик деген жерге жаз тоого (жаздоо) келдик. Ал кезде биз менен кошо Кочкор районунун чабандары да келээр эле. Менден улуу агамдын классташы Усупбаев Жыргалбек деген жигит менен кошо Кеңешбек аттуу кочкорлук чабан менен кошуна отуруп калдык. Кеңешбектин жакшы жери — дайыма аялын атына учкаштырып жүрөт. Кызганчаак. Аялын Көксулуу деп коёбуз. Өзү эле сүйбөсө, башкалар ашык болгудай деле сулуу эмес. Бирок “ар кимдики өзүнө — ай көрүнөт көзүнө” дегендей кеп. Так ошол Жон-Булактын түшө калышында […]