Англис жомогу: Камыш кийимчен

Анда уккула балдарым! Качандыр бир бай жашаптыр. Анын үч кызы бар экен. Бир күнү кыздары аны кандай сүйөрүн билмекчи болот. Ал биринчи улуу кызынан сурайт: […]

«РухЭш» сайты прогрессчил көзкараштагы интеллектуалдардын альянсын түздү

Туруктуу окурмандарга сайтыбыз рухий багыттагы коом агартуу ишин улантып келатканы дайын. Мындан ары да ушул багытта ишибизди уланта берүү максатында эки курамдан турган редакциялык кеңеш […]

Лев Толстой: Дүйнө азап тарткандардын эсебинен алга жылат

Орустун атактуу жазуучусу Владимир Набоков дарстарында төмөнкүдөй ыкманы колдончу. Ал залдагы бардык терезе пардаларды жаап, бөлмө ичин толук караңгылата турган. Залдын тээ түпкүрүнөн адегенде бир […]

Сюн-цзы: Кимде ким өз жөндөмүн туура пайдаланса, чоң ийгиликке жетет

Кемелине келген адам билимге каныгып, күнүгө өзүнүн жүрүм-турумун тескөөгө алганга үйрөнсө, демек, анын акылы толук жетилгени. Ал адам өзүн табат, кемчилигин жоготот. * * * […]

Жамалбек ЫРСАЛИЕВ: Тоо башында

ЭССЕ Ошол жылы Жон-Булактын кырын ашып, Тешик деген жерге жаз тоого (жаздоо) келдик. Ал кезде биз менен кошо Кочкор районунун чабандары да келээр эле. Менден […]