Украин жомогу: Сыйкырлуу таяк

Илгери бир абышка менен кемпир жашаптыр. Алар өмүр бою кедейликти башынан кечирип, карыган кездеринде жалгыз уй менен калышат. Уй аларга сүт бергени менен эки кары […]

Пол Гоген: Таитиден түбөлүккө жол

«Миң кырдуу дүйнө» түрмөгүндө бул жолу атактуу француз сүрөтчүсү Пол Гогендин руханий дөөлөтү, кыргыз поэзиясындагы живопись тууралуу сөз болот. Поль Гогендин койуу боёктор менен тартылган […]

Кубанычбек АРКАБАЕВ: Тил жомогу

ЖАНЫТМА Өткөн чакта Океңтил, Кыкемтил дегендердин Саветтер Сайузу деген кожоюну болуптур. Сайуз Кыкемтилге өгөй мамиле кылганы аз келгенсип, аны түшүнө да алчу эмес дешет. Кыкемтил […]

Сулайман КAЙЫПOВ: Жoк жeрдeн жoмoк жaрaлбaйт

(жe кыргыз дeмoкрaтиясынын улуттук уңгусу, aзыркы aбaлы жөнүндө сөз)  Илимий-пoпулярдуу жaнa көркөм-публицистикaлык oй тoлгoo Элдин тaрыxый, сoциaлдык, интeллeктуaлдык, эстeтикaлык, сaясий тaжрыйбaлaрынaн кeлип чыккaн oй бүтүм, кoрутундулaр […]

Ренди Гейдж «Эмнеге аңкоо, оорукчан, кедейсиң» дейт

Ренди Гейдж – өркүндөө, өнүгүү илимин 15 жыл бою изилдеп чыккан соң «Почему вы глупы, больны и бедны… И как стать умным, здоровым и богатым!» […]