Жапон жомогу: Каркыранын канаты

Илгери-и илгери тоодогу бир кыштакта абышка менен кемпир жашаптыр. Баласы жоктугунан алар аябай кайгырып жүрүшөт. Бир күнү кыштын аяздуу кечинде чал токойго жөнөйт. Ал майда […]

Сулайман КAЙЫПOВ: Жoк жeрдeн жoмoк жaрaлбaйт (2-3-бөлүм)

(жe кыргыз дeмoкрaтиясынын улуттук уңгусу, aзыркы aбaлы жөнүндө сөз) Башы 2. Кыргыз кантип ушул күнгө туш болду? Кыргыздын ким экeнин, улуттук ыйык сeзимдин эмнe экeнин бугa чeйин […]

Билгенден билелегиң көп: Бетховен

Атактуу немис композитору Людвиг ван Бетховен 1770-жылы 16-декабрда Бонн шаарында туулган. Чоң атасы Бонндогу ак сарай капелласынын жетекчиси, атасы сарай ырчысы болуп иштеген жана ошол […]

Калык ИБРАИМОВ: Ысык-Көл ыргактары

Каз-өрдөгү болбосо, айдың чалкар көл карып. (Эл ырынан). Ысык-Көл – бейиштин эшиги, Ыйык-Көл – кыргыздын бешиги. Мактанып ага жер жетээрби? Ыйык-Көлдү, Ысык-Көлдү Сактагыла, балдарым!.. (Калыгул […]

Венера БӨЛӨКБАЕВА: Оюнчук

ЭССЕ Бала кезимдеги бир оюнчугумду узак жылдардан бери издеп жүргөм. Ал оюнчугум ошондо эле жоголуп кеткен. Үлүлдүн (чүлүлүйдүн) формасына окшош – тегерек, ортосунда карандаштай сабы […]

Наргиза УЗАКБАЕВА “Биздин максат – Чыгыш адабияты менен маданиятын кыргыз элине таанытуу” дейт

Маектешибиз “Чыгыш адабияты жана искусствосу” Басма компаниясынын” жетекчиси Узакбаева Наргиза азыркы жаштардын арасынан зээндүүлүгү, зиректиги, кылдаттыгы, кала берсе жетекчилик сапаттары менен айырмаланып турат. Жаш болсо […]