Кыргыз жомогу: Алтын шакек

Илгери, илгери бир чалдын жалгыз баласы бар экен. Бир күнү чал «баламды бир сынайынчы» деп, жыйырма тыйын берип базарга жиберет. Ал барып беш тыйынга күчүк, […]

Сулайман КАЙЫПОВ: Кыргыз болуу оңой эмес…

Бүгүн минтип, ooжaлa aлбaй oчoрулуп турушуң, aлбeттe, өкүндүрөт, өксүтөт. Oшeнтсe дa, күндүк эмeс кылымдыгын, бүгүнкү эмeс түбөлүгүн эскe aлсaк, сeн эч кимгe oкшoбoйсуң, бaшкaсың. Сeн […]

Немис тилинен кыргызчаланган Генрих Гейне

Генрих Гейне – немис элинин Гёте менен бир катарда турган улуу акындарынын бири. Анын ырлары лирикалуулугу менен айырмалангандыктан Шуберт, Шуман, Вагнер, Брамс, Чайковский сыяктуу композиторлор […]

«Атам кандай киши эле?»

же Ж.Эдигеевдин «Дайралар артка агышпайт» деген китебине баш сөз Абдыкерим МУРАТОВ, педагогика илимдеринин доктору, профессор, жазуучу, публицист Кагылайын кыргызымдын миңдеген элдердин түмөндөгөн салт, ырасымынын арасынан […]

Ренди ГЕЙДЖ: Бийиктик жана байлыкты багындыруучу жолдун жети руханий мыйзамы (3-4-бөлүк)

1-2-бөлүгү ушул шилтемеде 3.Бөлүк. Айланпа мыйзамы. Өркүүндөөнү шар агып турган агын сыяктуу элестетүүбүз керек. Ал эч убакта бир жерде токтоп турбайт.  Бир буумда туруп калган […]

Ризван ИСМАИЛОВА: Атам

ЭССЕ Атамдын сөөгүн үйдөн чыгарып, мүрзөгө алып жөнөгөндө көкүрөк тушумда илинип-илешпеген, түшүнүксүз бирдеме үзүлүп кеткенсиди… Кармап кала тургансып, эңкейе калдым. Көзүм караңгылап, кулагым эч нерсе […]