Сулайман КAЙЫПOВ: Доор талабы, аткарбаска чара жок…

Буйруккa aргa жoк экeн… эчeн кылым, эчeн дooрлoрду мoйсoгoн өтмүштүн тээ түпкүрүндө чөгүп жaткaн улуттук руxий кыртыштaн ыр жe кaрa сөз түрүндө бөртүп чыгып, улaм […]

Ренди ГЕЙДЖ: Өнүгүүнүн чыгармачылык мыйзамы

1-2-бөлүгү жана 3-4-бөлүгү  5-БӨЛҮК Адам өркүндөө бийиктигине жана ийгиликке ой толгоо дарамети, ички туюм жана кыялдын күчү менен гана жете алат “Жараткан баардыгыбыздын муктаждыгыбызды канааттандыруу үчүн […]

Элмира АЖЫКАНОВА: «Тоголок» аял

АҢГЕМЕ Аны «тоголок» аял дешет. Бою жапалдаш, өзү толмоч, бир моюн,  колу-буту быртыйып кыска болгондуктан, майда-майда кадам таштап көчөдө кетип баратса тоголонуп бараткандай көрүнөт. Ошон […]