Сулайман КАЙЫПОВ: Шaйлообек ДҮЙШЕЕВ туурa aйтaт!

(Турсунбaй Бaкир уулу менен Нaдырбек Aлымбековго кaйрылуу) Жaшaсын aкыл-эс! Жaшaсын тунук сезим! Жaшaсын солк этпеген бепбекем жaрaндык позиция! Мен Шaйлообек Дүйшеевдин ушул пикирине жүз пaйыз кошулaм; кыргыз жaрaны жaнa Курaн менен Xaдистен үйүт aлгaн бир мусулмaн кaтaры, aр бир сөзүнө кол коём! Шaкеӊ туптуурa aйтaт, биз дүйнөгө күлкү болуп жaтaбыз. Көзүбүздү aчып, оӊ-солубузду кaрaсaк, aдaм сындуу ой жүгүртүп, улуттук aбийирибизди сaктоо жaгын дa ойдон чыгaрбaсaк болмок. Дүйнөнү жaлгыз эле биз бaрбызбы? Жер шaрын бир эле биз ээлеп тургaн жокпуз го […]

Гүлзат ААЛИЕВА: Элдик сыймыкка бөлөнгөндөр эмне унчукпайсыңар?!

УЛУТУМ КЫРГЫЗ, УРААНЫМ МАНАС! 2017-жылдын 4-августунда Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын муфтийи Максатбек Токтомушев күч органдарына «Ислам дининен алыс адамдар «Уюткулуу Улуу Журт» деген коомдук кыймылды ачып алып, аалымдарыбызга одоно асылып жатат. Ушул коомдук кыймылды көзөмөлдүккө алыңыздар» деп Кайрылуу жазыптыр. Калыстык кайда? «Мен мусулманмын!» деп төш каккандардын оозунан туалет куюлуп, «Манас» дастанын «жалган жомок, миф» деп атап, кыргыз элинин касиети болгон Манасты порнографиялык мазмунда сөгүп, Манас атабызды «аферист», комузду «ширк», Ноорузду «арам» атаган аалымдарды кечээ жакында эле «Даңк» орденин алган муфтий […]

Акын Шайлообек Дүйшеевдин бийликке кайрылуусу!

УЛУТУМ КЫРГЫЗ, УРААНЫМ МАНАС! Атактуу Рим шаарындагы көп сандаган эстеликтердин бирин түнкүсүн жарык кылышпайт, айрыкча, чет элден келгендерге көргөзгүлөрү келишпейт. Муну менен Рим өзүнүн уятын жашыргысы келет. Анткени, дал ушул эстелик турган аянтка чоң от жагылып, Польшанын улуу окумуштуусу Николай Коперниктин Күн Жерди айланбастан, Жер Күндү айланып турат деген көз карашын кайталагандыгы үчүн динчилдер Жордано Брунонун жазган китептерин өрттөшкөн. Брунонун айткандарын жактагандарды куугунтукка алып, катуу каршылык кылгандарды өлтүргөнгө чейин барышкан. Бирок Бруно буга карабастан ишин уланта берген. Адамдарды Жер менен […]