Француз жомогу: Карышкыр, үлүл жана аарылар

Бир жолу бөрү токойдо келатып үлүлдү басып алды. Ал убакта жаныбарлар адам сыяктуу сүйлөшө алышчу экен. Үлүл карышкырга мындай дейт: — Сен кандай гана жаман жаныбарсың! Эмне үчүн алсыз, кичинекейлерди тебелейсиң? Кайсыныңа мактанасың? Мени кыбыр дебе! Кааласам сенден тез чуркай алам. Жарышчу болсок сени досторуңа кошуп күйүктүрүп койом, билип ал… — Ушу сенби?! Хе-хе-хе! Жаман күлүксүң го, кыбырап… — Ооба, мен күлүкмүн! Ишенбесең эртең күн чыкканда досторуңду ээрчитип алып дал ушул жерге кел. Жарышабыз! Ким биринчи деңиз жээгине жетсе – […]

Биздин айтар сөзүбүз бар: Эже-сиңди деланилердин биринчи жүз жылы (3-4)

Сара Делани, А.Елизабет Делани, Эми Хиль Харт   Англис тилинен которгон Амирбек АЗАМ уулу Экөөнүн тең жашы жүз жаштан өйдөдө. Сара (Сэди) Делани жана бир тууган сиңдиси  Анни Елизабет (Бесси) Америка тарыхынын карт күбөлөрүнөн. Алар Жарандык Согуштан кийин алдыга суурулуп чыккан өлкөдөгү белгилүү ынды кара үй-бүлөлөрдүн тирүү жүргөн эң кары мүчөлөрүнүн бири да.   Мындай чоң ийгиликке мынчалык кыска мөөнөттө аз гана адамдар жетишкен. Эже-сиңдилердин атасы Генри Биед Делани кулдардын үй-бүлөсүндө туулган, бирок ал акыр аягында АКШнын Епископтук чиркөөсүнүн епискобу болуп […]

Сулайман КАЙЫПОВ: Жомоктор улуттук эс тутумдун көрөңгөсү

Aндa эмeсe, урмaттуу oкурмaн, aдeгeндe, жoмoктoр жөнүндөгү, aнын эмнe экeндигин, кaйдaн чыгып, кaй сeбeптeн жoмoк бoлуп aйтылып кaлгaндыгын, кaндaй убaктa, кaнтип жaрк дeп чыгa кeлип, чыныгы жүзүн кимгe, кaнтип көрсөтө тургaндыгын, aгa кaнтип кулaк сaлып, aндaн кaнтип пaйдaлaнуу кeрeктигин сөз кылып, aлдыдa aйтaм дeгeн жoмoгумa жoл aчууну көздөгөн бир сaбaк сөзүмдү жoгoрудa бaштaп aлгaндaй бoлдум элe, эми бирoтoлo aягынa чыгып aлaйын. Oшeнтип, жомоктор – миңдeгeн жылдaр бoю иргeлип, тaктaлып, ийинe жeткeн, aдaмзaттын кeлeчeккe буйдaлбaй адым ата билүүсү үчүн эң керектүү […]

Жорж КАРЛИН: Сүйүүгө убакыт табыңыз…

ЭССЕ «Биздин замандын парадоксу ушунда экен; бизде имараттар бийик бирок сабырлуулугубуз төмөн, жолдор кенен бирок көз карашыбыз тар. Көп коротобуз, бирок аз карманабыз, көп нерсе сатып алабыз, бирок аз кубанабыз. Чоң үйлөрдө жашайбыз, бирок үй-бүлөбүз чакан, жакшы шарттарыбыз бар, бирок убактыбыз эч нерсеге жетпейт. Жакшы окуу жайларыбыз бар, бирок акылыбыз аз, жакшы билимибиз бар бирок кырдаалды баалаганды билбейбиз, эксперттерибиз көп, бирок ошого жараша проблемабыз да көп, саламаттыкты сактоо деле бар, бирок ден соолук жок. Көп ичебиз, көп чегебиз, көп эле […]

Ризван  ИСМАИЛОВА: Сыздады жүрөк кулундай ойноп туйлаган…

АҢГЕМЕ-БАЯН Бисмиллах ир-рахманир-рахийм! Сегиз жүз токсон тогузунчу жылдын рамазан айында он эки жаш курагымда Фергана аймагынын падышасы болуп калдым. Фергана – бешинчи иклимдеги (орто кылымдагы илимпоздор жер шарын жети иклимге бөлгөн жер. Күн чыгышында – Кашкар, Күн батышында – Самарканд, Күн жүрүшүндө – Бадахшан чегинин тоолору, Түндүк тарабында Отрар) жер. Ферганада жети шаар бар: алардын бешөө Сейкун дарыясынын Күн жүрүүчү тарабына жайлашып, экөө анын Түндүк жээгинде. Күн жүрүш тараптагы шаарлардын бири – Анжиан. Анжиандын төрт жыгач аралыкта Күн чыгыш-жүрүш тарабында […]