Украин жомогу: Койчу кантип ханбийкени алдады

Бир падышанын аябай сулуу жана абдан акылдуу кызы бар экен. Ага көп эле жерден куда түшүп келишип, далай ханзадалар колун сурашып, кыздын акылына акылдары жетпегендиктен […]

Дилазык: Булганган уя

Бир көгүчкөн дайым эле уясын алмаштырып турчу экен. Жагымсыз, ачуу жыт ал үчүн чыдагыс эле. Бир күнү ал абдан акылдуу, улгайган, тажрыйбалуу көгүчкөнгө даттанып кирди. […]

Ренди ГЕЙДЖ: Он пайыз үлүш

1-2-бөлүгү,  3-4-бөлүгү  5-6-бөлүгү 7-БӨЛҮК Жараткан өзүнө тиешелүү онунчу үлүштү кайрып алат Менин сиздерге бир сунушум бар, келиңиздер, элестетип көрөлү. Сиздерге American Express кредит картымды сиздин […]

Шакен МАМБЕТАИПОВА: Мезгил жана дарак

Жаз келээри билинип, Дарак жатты бүлүнүп. Түнү-күнү тынымсыз Түрдөп көйнөк тигилип. Жаз даракка гүл сунду, Дарак карап турсунбу? Чарт жарылып чанактар, Шайы кийип кулпунду. Бүрчүктөрүн […]

Сулайман КАЙЫПОВ: Жoмoгу бaр эл жoгoлбoйт

Жомоктун башы  Кыргызым – сыймыгым, жомоктун эң мыктысын жaдысындa толук бойдон сaктaп кeлгeн aкылмaным, көсөмүм… Эч ким сaгa oкшoй aлбaйт, сeн эч кимгe oкшoбoйсуң, жaлгызым. […]

Дүйшөн КЕРИМОВ: Жол учу Кердегейде

ЭССЕ Маңдайга бүткөн ырыскыбы, шорбу, жыргалбы, кууралбы же жөн эле маймыл түйшүкпү, айтор, тамга тааныгандан тирмеңдеп, Кубат аке жазгандай бир жата калып, бир тура калып, […]