Украин жомогу: Койчу кантип ханбийкени алдады

Бир падышанын аябай сулуу жана абдан акылдуу кызы бар экен. Ага көп эле жерден куда түшүп келишип, далай ханзадалар колун сурашып, кыздын акылына акылдары жетпегендиктен атасы бербей койот, алар кыздын да купулуна толбойт. Анткен менен падыша кызынын турмушка чыкпай калышынан чочулап: “Кызым кимдин үч табышмагын таппай калса, ошого турмушка чыгат”, — деп жарыя айттырат. Муну уккандын баары эле үч табышмак айтып, ханбийкеге бара беришет, бирок акылдуу кыз баардык табышмактарды ойлонбой таба берет. Муну уккан койчу дагы: “Балким багымдан болуп ханбийкени […]

Дилазык: Булганган уя

Бир көгүчкөн дайым эле уясын алмаштырып турчу экен. Жагымсыз, ачуу жыт ал үчүн чыдагыс эле. Бир күнү ал абдан акылдуу, улгайган, тажрыйбалуу көгүчкөнгө даттанып кирди. Муну уккан акылдуу көгүчкөн башын чайкап мындай деди: — Дайыма уяны алмаштыруу менен эч нерсе өзгөрүп кетпейт. Сага тоскоол болуп жаткан жыт уядан эмес, өзүңдөн чыгып жатат, – дептир. Тазалык үчүн сыйлык Бир жолу күйөөсү жумуш боюнча алыска кеткен. А анын аялы абдан таза эле, үй ичин, эмеректерди жалтыратып, керек болсо бурчтагы ылайдан жасалган түкүргүчтү […]

Ренди ГЕЙДЖ: Он пайыз үлүш

1-2-бөлүгү,  3-4-бөлүгү  5-6-бөлүгү 7-БӨЛҮК Жараткан өзүнө тиешелүү онунчу үлүштү кайрып алат Менин сиздерге бир сунушум бар, келиңиздер, элестетип көрөлү. Сиздерге American Express кредит картымды сиздин атыңызга жаздырып берейин. Сиз ал картты каалаган жериңизде, каалаган керектөөңүз үчүн, мүмкүн болгон жердин баарынан колдонуңуз. Эч кандай чектөө жок, баардыгын алыңыз. Жаңы кийим, мейли, авто-унаа, деги койчу баардыгын. Сиз керек болсо үй да сатып алсаңыз болот, эгерде ал карт менен төлөөгө болсо.  Бирок бир гана шарт менен… Ар ай сайын келип туруучу салык төлөө […]

Шакен МАМБЕТАИПОВА: Мезгил жана дарак

Жаз келээри билинип, Дарак жатты бүлүнүп. Түнү-күнү тынымсыз Түрдөп көйнөк тигилип. Жаз даракка гүл сунду, Дарак карап турсунбу? Чарт жарылып чанактар, Шайы кийип кулпунду. Бүрчүктөрүн бүр кылып, Бүткөн боюн гүл кылып, Жарашыктуу кийинди, Жалбырактан түр кылып. Жайнап дарак кулпунду, Жаз ансайын умтулду. Дилдиретип жел желпип, Дил кубанаар ыр сунду. Жаз мезгили ташынып, Жайга айланды шашылып. Мөмө дарак мойнуна, Мончок тагып асылып. Жай артынан күз келди, Жалын сымал түс берди. Жалбырттаган өңүнөн, Жалбырактар өзгөрдү. Дарак кызыл кийинип, Мөмө бутак ийилип, «Жегиле» […]

Сулайман КАЙЫПОВ: Жoмoгу бaр эл жoгoлбoйт

Жомоктун башы  Кыргызым – сыймыгым, жомоктун эң мыктысын жaдысындa толук бойдон сaктaп кeлгeн aкылмaным, көсөмүм… Эч ким сaгa oкшoй aлбaйт, сeн эч кимгe oкшoбoйсуң, жaлгызым. Кaлгaнын билбeйм, ушу сeн өтмүшүңдө эмнe көрсөң, эмнe билсeң, бaaрын тoлук, aдaмзaт оoр күндөргө туш кeлгeндe бир ишинe жaрaсын дeп сaктaп кeлe жaтaсың, эч нeрсeсин эсиңдeн түк чыгaрбaй… Билсeң, сaгa бaшкaлaрдын бaскaн жoлу эч жaрaшпaйт, кыргызым. Сeнин жoлуң өзгөчө… Жeриңди кaрa, элиңди сaнa! Кара! Карап туруп анан айт… Сaнa! Сaнaп туруп aнaн aйт… Өзүң мeнeн […]

Дүйшөн КЕРИМОВ: Жол учу Кердегейде

ЭССЕ Маңдайга бүткөн ырыскыбы, шорбу, жыргалбы, кууралбы же жөн эле маймыл түйшүкпү, айтор, тамга тааныгандан тирмеңдеп, Кубат аке жазгандай бир жата калып, бир тура калып, бир асманга чыгып, бир жерге түшүп китеп окудук. Колго эмне тийсе, ошону окудук. Оо, китеп дегенди, Кожожашча кубалап окудук. (Экое фантастическое существо, человек!) Жазгандан окуган кыйын деп ким айтты эле? Айтса, туура айткан. Окуган сайын кимдин ким экени ажырап, суу кошпогон нагы жогору калкып, «күлдөн, кумдан куралганы» урап, маңызы сүйүү элесиндей эс-акылыңда уюп, жандүйнө кенчине, […]