Австралия жомогу: Илегилек менен карга

Бир кезде Илегилек менен Карга адам болушуптур. Ал тургай экөө Кудайдын алдында антташкан достордон болушкан дешет. Кайсы бир күнү Илегилек Карганы конокко чакырат. — Мен тор салып көп балык кармадым,- дейт Илегилек Каргага.- Келип сый көрүп кет, досум. — Болуптур досум, барам,- дейт Карга. Карга токулган себети менен таш балтасын алып, Илегилектикине жөнөдү. Күн суук эле, Карга ачка болучу, андыктан Илегилек кармаган балыктарды ойлоп баратты. “Илегилек өзү ак көңүл жакшы киши,- деп өзү менен өзү сүйлөштү Карга. — Ушундай досум […]

О.Генри: Сары иттин эскерүүлөрү

Англисчеден которгон Таалайбек АБДИЕВ АҢГЕМЕ Силер, адамдар, жаныбардын көркөм чыгармасын окуп, таӊ калбайт деле болушуӊар керек. Мистер Киплинг жана башка көптөгөн жазуучулар айбанаттар англисче жакшы сүйлөшөрүн далилдеп беришкен соӊ, азыр бир да сүрөттүү журнал айбанаттын аӊгемеси жок чыкпай калды. Албетте, окурмандарына мурункудай эле Брайандын сүрөттөрү менен Пело тоосундагы үрөй учурган окуяларды шыкап берип жаткан айына бир чыкчу эски журналдар буга кирбейт. Бирок мен эми жаӊгел китептериндеги аюу Беару, жолборс Тамману жана жылан Шеку сыяктуу тил безеп сүйлөй албайм, андайды менин […]

Конфуцийдин дүйнөгө кеңири тараган ойлорунан

“Чыгыш адабияты жана искусствосу” Басма компаниясы тарабынан “Конфуцийдин дүйнөгө кеңири таралган ойлорунан” аталышындагы китеп басмага даярдалды. Улуу ойчулдун кытай тилинен которулган учкул ойлору окурмандарыбыздын чоң кызыгуусун жаратарына ишенебиз. Адамгерчилик Жакшы адам байкабастан адамгерчиликке жатпаган иш кылып коюшу мүмкүн, ал эми жандүйнөсү пас пенде эч качан адамгерчиликке бара албайт. * * * Эгер өзүңдү боорукер адаммын деп эсептеп, буга жараша  турмушта өз ордуңду издеп жүргөн болсоң, анда бул максатыңа жетиш үчүн ушундай эле мүдөө менен жүргөн башка адамдарга жардам беришиң керек. […]

Кожогелди Култегиндин кожо сөздөрүнөн (экинчи топтом)

* * * Эки гана чыныгы партия бар. Экөөнүн атаандашканын айтпа да, тирешкенин айтпа! Кайра ынтымактуулугучу – өрүлүшүп! Бири-бирине таянч, тирек! Аялдар партиясы менен эркектер партиясын айтып жатам. Калгандары бүт жасалма, туруксуз немелер (партиялар). * * * Балалыгыңды жазданып жатпасаң – башың пас болот. * * * Адамдын оңкосунан жыгылганын көрсөк – унчукпай карап турабыз. Арактын (оозу ачык арактын) оңкосунан жыгылганын көрсөк – колду силккенче кокуйлап бакырып ийебиз! * * * Каламдын учу – ааламдын учу! * * * Бырыштарды […]

Кыргыз аңгемесинин классиги

«РухЭш» сайтынан: Жакында таланттуу кыргыз кара сөзчүсү Аман Саспаевдин «Сарала ит. Аңгемелер» деген китеби жарык көрдү. Китепти түзүү, баш сөзүн жазуу жана редакциялоо түйшүгүн адабиятчы Абдыкерим Муратов ишке ашырган. Чыгаруунун каржылык көмөгүн Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия өз мойнуна алган жана өлкөнүн китепканаларына акысыз таркатылмай болууда. Биз окурмандарыбызга мына ошол китепке жазылган баш сөздү тартуулайбыз жана кези келгенде жазуучунун аңгемелеринен сунуш кылып турабыз. Аман Саспаевдин жазуучулук тагдырында кыргыздын көпчүлүк сөз чеберлерине окшобогон бир турмуштук жагдай бар: […]