* * *

Эки гана чыныгы партия бар. Экөөнүн атаандашканын айтпа да, тирешкенин айтпа! Кайра ынтымактуулугучу – өрүлүшүп! Бири-бирине таянч, тирек! Аялдар партиясы менен эркектер партиясын айтып жатам. Калгандары бүт жасалма, туруксуз немелер (партиялар).

* * *

Балалыгыңды жазданып жатпасаң – башың пас болот.

* * *

Адамдын оңкосунан жыгылганын көрсөк – унчукпай карап турабыз. Арактын (оозу ачык арактын) оңкосунан жыгылганын көрсөк – колду силккенче кокуйлап бакырып ийебиз!

* * *

Каламдын учу – ааламдын учу!

* * *

Бырыштарды мизилдете жылмалаган үтүк өзү бир нерсени бырыштыра басканда – кандай жаман! Анын сыңарындай мыйзам-тартип сактоону жетектеп  жүргөн адам өзү тартипсиздик кылганда – өлдү дей бер!

* * *

Гезиттердин бурчунда да бейит бар.

* * *

Көзү өтүп кеткен бир жакыныңды тирүү эсептеп, эгер ал “өтүп” кетсе кандай күн болот кокуй деп ой чаргытып көр. Жүрөгүң ныпым козголуп койбойт. Анткени жүрөгүңдүн ага деген бөлүгү кошо өлүп калган.

* * *

КаМАЗдан кагаз тапкансып – кагаздан КаМАЗ тапкандар бар азыр.

* * *

Адамдан жер алда канча таза. Ага жерден чыккан суунун тазалыгы толук  далил. Адамдан чыккан сууну айтпай-ак койгулачы?

* * *

Таш бүтүн болбогондон кийин – тагдыр бүтүн болмок беле?

* * *

Кыргыздарда эле эмес, дүйнө элдеринде музыка деген түшүнүк комуз деген түшүнүк менен бирге жаралган. Ага далил – «комуз-ыка» же «ко-музыка».

* * *

Чын кызыр – Чыңгыз ыр.

* * *

Эмне үчүндүр эле жетиген аябай жакын мага. “Жетиген” деп ыр жаздырды! Жети атамдай таазим кылмайым бар! Анан да мен үчүн жетиген… жетиген – жети гений!!!

* * *

Жүрөгүң ачышы-ып-ачышып турбаса – сокпой калышы да ыктымал.

* * *

Мурда эт тартылгандан кийин аксакалдар, меймандар устуканын көбүнчө башка-бирөөлөргө узатышчу. Азыр жаңылбай-нетпей гана аялына узатышат.

* * *

Адам өмүрү ушунчалык кыска – кайрылып далыңды көрүүгө да үлгүрбөйсүң.

* * *

Булбул дегениң укмуштай сонун сайрагандыгы үчүн эле эмес, укмуштай сонун сайрагандыгына  акы сурабагандыгы жана албагандыгы үчүн да угумдуу!

* * *

Гүл деген – гүл! Дүйнөнү түрө кыдырсаң да, түсү начар гүлдү эч качан жолуктурбайсың.

* * *

Мурда кыргыздар кетмен чаап, орок оруп чарчачу экен. Азыр базар кыдырып жүрүп эле бут тарта албай чарчашат.

* * *

Башка шаарга баргандар жалгыз гана ошо шаарга барышат. Ал эми Ош шаарына баргандар жалгыз гана ошо шаарга эмес, Сулайман тоосуна кошо барышат.

* * *

Өз айлыңда өлгөнгө жетеби – Манас өлгөндөй дүңгүрөтүп!

* * *

Саат жебеси – чоң атаң. Салабаттуу кыймылдап. Мүнөт жебеси – атаң. Муюбастан эмгектенип. Секунд жебеси – сен. Текилдеп да безилдеп. Шыңгырактын жебеси – апаң. Кези менен келишимдүү чаңырып.

* * *

Акун Токтосартовдун “Руханиятын” бара-бара “Рухакуният” деп түшүнчү болдук.

* * *

Айланайын, жыргалдын баарысы эле сулуулардыкы экен! Эркектер менен эзилишкендиги үчүн деле, эркектерди жанына жолотпой койгондугу үчүн деле жыргайт да, жыргайт!

* * *

Аз акча – эркек, ал эми көп акча – ургаачы (балалатып алса болот).

* * *

Сөзү жок музыка да жакшы. Сөзү бар музыка да жакшы. Сөзү жок музыка – адамы жок жаратылыштай. Сөзү бар музыка – адамы бар  жаратылыштай.

* * *

Көздүн жашы менен мурундун суусу – союздаштар. Чабуулга бирге чыгышат!

* * *

Бир телекечемде мага “Алайкуда жашаган – азаппы же жыргалбы?” – деп суроо узатышты. Мен жооп бердим: “Алайкуда жашаган – азаптуу-жыргал!” – деп.

* * *

Бир баштын эки жагынан чыккан мүйүз бири-бирине жетпей  тургандыгы үчүн күчтүү!

* * *

Аялдардын көпчүлүгү күйөөсүн жамандап ийгенден кайра тартпайт. Бирок күйөөсүн башка бирөө жамандап ийсе чычалап-болушуп кетет.

* * *

Халтура чыгармалар жалаң гана кабыктан турат экен. Жалаң гана кабыктан! Дегеле бир өзөгү жок…

* * *

Чыныгы сүйүү – эки кишинин жүгү болсо, чыныгы чыгармачылык, тактап айтканда, жазуучулук чыгармачылык – сомодой гана бир кишинин жүгү!  Демек, чыгармачылык – сүйүүгө караганда  эки эсе азап, эки эсе жыргал!

* * *

Чыгармачылыгын жоготкон адам башкалардын чыгармачылыгы да жоголгондой туюмда жүрөт. Башкалардын ийгилигин дегеле тен алгысы келбейт.

* * *

Ар бир адам өзүнүн баласы менен кошо жетилет.

* * *

Уйку дагы аял мүнөз неме. Оюна коюп, эркине көнө берсең – бүржолу эле мойнуңа минип алат.

* * *

Бийликтегилер бийликтен түшкөндө кудум үйүндөгү телевизордун алдына келип түшөт.

* * *

Жаман аял менен жашаганга көнүп алгансып – жаман машинеге деле көнүп жүрө бересиң.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.