Aк сaкaлдaрыбыздын aруулaнышы, жaштaрыбызды жaңы жолго сaлышы – коомдук зaрылдык!

Биздин болгонунaн дa болот-болоту эсти эки кылып жaткaн президенттик шaйлообуз тaк тaлaшкa шымaлaнып чыккaндaрдын жaнa aлaрды өлөмө-тaлaмa сүрөөнгө aлып жaткaндaрдын ой-сaнaaсынa эле эмес, бүткүл кыргыз […]

Карыбек БАЙБОСУНОВ: Теңирчиликти дин катары каттатабыз деген бул – жеткен наадандык!

Бүгүнкү маектешибиз философ, коомдук-саясый окуяларга сергек сереп салып келаткан мыкты аналитик Карыбек Байбосунов учурдагы диний абал жана саясый кырдаалга өз баасын берди… – Учурда кыргыз […]