Индонезия жомогу: Мышык менен маймылдар

Бир жолу бир мышык жол тартып келатып, көзүнө көрүнгөн жандын баарын алдаптыр. Бара түшкөндө ага маймылдар жолугуп калышты. Алар чоң дарактын бутагында илинип турган аарылардын уюгун карап турушкан эле. Мышыктан сурашты: — Айтсаң мышык аке, тээтигил бутакта илинип турган эмне? — Оо, ал менин чоң атамдын барабаны. — А анын үнү катуу чыгабы? — деп сурашты маймылдар. — Албетте! — деп кууланды мышык. — Эгер аны бир эле урсаң, бүт өлкө угат. — Биз уруп көрсөк болобу? — Ой, жок, […]

«Керайгыр суу кечүүсү» тууралуу уламыш

Сары-Камыш айылында Тержайлак деген ажайып жайлоо бар. Ошол жайлоону жарып өткөн Көк-Чолок жана Керайгырдын суусу деген суулар бар. Алардын ар биринин өзүнчө тарыхы бар. Бул ирет Керайгыр суусу тууралуу айтылып келаткан  бир  керемет баянды кеп кылайын. Бул жерде кайсы замандан бери эл жашап келатканын албетте, так айта албайм. Ошентсе да, кайсы бир заманда ушул айылда бир чоң той болгон экен. Тойго түштүк тарабынан Тогуз-Тородон, чыгыш тарабы Жумгалдан, түндүк чыгыш – Суусамырдан бери эл чакырылып, күлүктөр узактан чабылган экен. Айтымда Жумгалдын […]

Өлүм жана темир уста

ПРИТЧА-АҢГЕМЕ — Сиз, темир устасызбы? Артынан чыккан үн ушунчалык күтүүсүз жерден угулду эле, Уста селт эте түштү. Нары, устакананын эшиги ачылып, бирөө ичкери кирип келгенин ал укпаган эле. — Такылдатканды үйрөнгөн эмессизби? — деп өзүнө да, шамдагай кардарына да бираз кыжыры келип, ал орой жооп берди. — Такылдатканды? Хм… Үйрөнгөн эмес экенмин, — деп үн жооп берди. Уста, эски сүлгүнү алып, оор колдорун аарчып, бейтааныштын бетине айтып салуу үчүн, кекеткен сөздөрдү ичинен даярдап, акырын артын карады. Бирок даярдаган сөздөрү, ичинде, […]

Маркум акын Азада Бегимкулованын сиңдиси менен маек

“Таланты жок акын болот, тагдыры жок акын болбойт” демекчи, табигат аянбай кудурет-шыгын берип, бирок ошого жараша кыска өмүр тартуулаган аздек акын Азада Бегимкулованын оттой ысык ырларын кимдер укпаган? Жакында акындын сиңдиси Сабира Бегимкуловадан эжесинин эч жерге жарыялана элек жаңы ыры табылганын угуп, бир чети ал ырды окурманга тартуулаш үчүн, экинчиден Азада Бегимкулова туурасында баарлашуу үчүн борбордун Ак-Өргөө конушуна жол алдым. — Биз сегиз биртууган болуп, сегизибиз бир ата, үч аялданбыз. Эжем туулган жылдары атам облфиндин, облвоенкоматтын башчысы сыяктуу чоң кызматтарда […]

Кыргыз демократиясы жaнa Oртo Aзия

Oртo Aзия өлкөрүнүн бaшкaруу систeмaсындaгы, жeтeкчилeринин жүрүм-турум, жaшoo жaнa иштөө тaжрыйбaсындaгы oсoл көрүнүштөр дүйнөнүн эч бир aкыл-эстүү aдaмынa жaгып жaткaн жeри жoк. Дүйнөнүн интеллектуал адамдары Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Тажикстан, Азербайжан ж. б. өлкөлөрдө кандай иштер жасалып жаткандыгын, эртең эмне болорун, Кыргызстандын алардан айырмасын айдан ачык көрүп турат. Ооба, сөз жүзүндө бaрдыгы элe бaкыйгaн Рeспубликa, дeмoкрaтиялык принциптeрди туу тутaт… элгe кызмaт кылaт… эл мүдөөсүн aткaрaт… эл… эл… элдeн бaшкa эч нeрсeни oйлoбoйт. Иш жүзүнө кeлгeндe тaптaкыр aндaй эмeс. Aдeгeндe өзү, үй-бүлөсү, […]

Аман САСПАЕВ: Ширеңке

АҢГЕМЕ Чай ордуна жалбызды кайнатып ичүү жүрөгүмө майдай тийди. Ак суу ичейин десем чоң энем азар да безер болуп: «Жаман жорону баштаба, ооруган киши гана суу ичет!» деп эркиме койбойт. Ал кезде мен кара таман, кичине бала болучумун. Күн алыстап чоң энем экөөбүз жалбыз терүүгө чыгабыз. Жалбыз терүүгө баруу балдар менен ойногон ар кандай оюндан да артык ыракат берет. Беделиктеки арыктардын боюнда кең жалбырагын жайып уйгак, ичке камыш, козу кулак өңдүү ар кыл өсүмдүктөр узундуу-кыскалуу өсөт. Бой тарткан өсүмдүктөрдүн башына […]