Куба эл жомогу: Жаман кожоюн

Бир бай кожоюн өрттөнүп жаткан токойдо калып, жалынга кептелеринде негр кулу аны өз жанын тобокелге салып куткарып алат. Ыраазы болгон кожоюн өлүмдүн чеңгээлинен куткарган кулга […]

Билгенден билелегиң көп: Паганини  

Италян скрипачы жана композитору Паганини Никколо 1782-жылы 27-октябрда Генуя шаарында төрөлгөн. Атасы Антонио майда соодагер болгон. Ал 24 жашында 17 жашар Терезага үйлөнүп (1777-ж.), Карло, […]

Сулайман КАЙЫПОВ: Жомоктор – зoр эскeртүү

Бул жoмoк – зoр эскeртүү: aйрыкчa кыргыз сындуу aз элгe өз мeнeн жaттын, aлыс мeнeн жaкындын, туугaн мeнeн душмaндын aйырмaсын aнык билип жүрүү кeрeк дeгeн […]

Самара НАСЫРОВА: Түштүк жергесинин көктөмү жана көркөмү

Мына ушинтип насип буйруп отуз жетинчи жазымдын биринчи күнүн тосуп отурам. Биринчи март, биринчи көктөм, жаздын алгачкы күнү… «Туулган жердин топурагы алтын» демекчи, кай жерде […]

Аман САСПАЕВ: Дос жана газик

АҢГЕМЕ Узакка созулган ооруга кирептер болдум да, кызматыман бошонуп айылга келдим. Эни бир чакырым, узундугу он нече чакырым келген Көк-Терек токоюнун бир бурчуна үй салдым […]

Ата-энелерге кулак кагыш: Баланы кантип ийгиликтүү адам кылып тарбиялоо керек?

Монтессори-мугалимдин кеңештери Расмий билдирүүлөргө таянып жаза турган болсок, ар күнү Кыргызстан боюнча 250дөн ашуун наристе бул жарык дүйнөгө келет. Ушул күндөн баштап ата-эне деген ардактуу […]