Фоторепортаж: «РухЭштин» бир жылдыгынан сүрөттөр сүйлөйт (2-бөлүк)

  Фото-сүрөттөр Владимир Сергеевич Пархоменконуку

Фоторепортаж: «РухЭштин» бир жылдыгынан сүрөттөр сүйлөйт (1-бөлүк)

  Фото-сүрөттөр Владимир Сергеевич Пархоменконуку

Беларус жомогу: Оңой табылган нан

Шалбаада көпкө чейин чөп чапкан чалгычы чарчап чөп үстүнө отура кетти. Баштыгынан көмөч нан алып чыгып, шашпай чайнап жей баштады. Токойдон чыгып келаткан ач карышкыр чалгычынын даамдуу бир нерсе жеп атканын көрдү да, ага жакын келип сурады: — Эй адам, сен эмне жеп атасың? — Нан,- деди чалгычы. — Ал даамдуубу? — Оо, даамдуулугун айтпа! — Берчи, ооз тийип көрөйүн. — Көрсөң көр. Чалгычы нандан сындырып карышкырга берди. Нан карышкырга абдан жакты, анан мындай деди: — Мен күнүгө нан жегим […]

Олжобай ШАКИР: Эки жүздүү бийлик

Марага чейинки убакыт жакындаган сайын бийлик тагы көзүнөн учкан Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабы түрдүүчө түрү шумдук мифтерди күндөн күнгө ойлоп таап, караламан калктын үрөйүн учурган ыкмаларды колдонууда. Бийлик кызганычы кызуулап, эми күчтүү атаандаштарын саясый оюндан жыдытуу үчүн мамлекетти басып алууга аракет кылган деген кине менен Канат Исаевди камай салган иш-чаранын сценарийи менен эң башкы атаандаштын бири саналган Өмүрбек Бабановдун мойнуна чалма ыргытуудан башка амал табышкан жок. Артында калбыры калың АША командасы бийлик тизгининде колдору карышып, административдик ресурска жабышып, улам бир […]

Конфуций чынчылдык жөнүндө

“Чыгыш адабияты жана искусствосу” Басма компаниясы тарабынан “Конфуцийдин дүйнөгө кеңири таралган ойлорунан” аталышындагы китеп басмага даярдалды. Улуу ойчулдун орус тилинен которулган учкул сөздөрү окурмандарыбыздын чоң кызыгуусун жаратарынан шегибиз жок. * * * Цзы-лу сураган: “Устатым, мен сиздин умтулган максаттарыңыз жөнүндө билгим келет” Конфуций мындай жооп берген: “Кары-картаңдар ден соолукта болушса, достор  бири-бирине ишенишсе, жаштарга кам көрүлсө дейм”. * * * Конфуций айткан: “Үч жакшы  жана үч жаман дос болот. Жакшы достор: ак ниеттүүлөр, чынчылдар жана түшүнүгү кенендер. Ал эми жаман […]

Макмал тоосу жана Ор-Казган тууралуу уламыш

Тогуз-Тородогу алтын кени казылган Макмал тоосун ким гана билбейт. Мына ошол тоо тууралуу элде мындай окуя айтылат. Калмактар кыргыз жерин басып жаткан доор экен. Ошол кезде калмактын Дорбу деген байынын жер жайнаган жылкысын баккан бир кыргыз жигити болот. Ал жигит сымбаттуу жана акылдуу жигит экен. Аны көргөн калмак байынын кызы Макмал жактырып калыптыр. Байдын кызы Макмал да абдан сулуу экен да. Ойлогон оюнан кайтпаган кыз ак сезимин кызматкы кыздары аркылуу жигитке жеткизет. Жигит да кызды бир көрүп жактырып, алоологон сүйүү […]

Самара НАСЫРОВА: Ойнош күткөн эркек сойкулар көбөйдү

Көптөн бери көңүлүмдүн төрүндө жүргөн, жүрөгүмдү өйүгөн маселе жөнүндө жазсамбы деп жүргөм… Көөдөндү эзгилеген турмуштун реалдуу чындыгын, болгондо да аял-эркектин тең укуктуулугун, социалдык ордун, адеп-ахлагын, уят-сыйытын, моралдык-материалдык бүлүнүүсүн, аялдар менен эркектердин демократиялык коомдогу ээлеген ордун изилдөө өзүнчө бир чоң тема. «Алтын баштуу аялдан бака баштуу эр артык» демекчи, чү деген эле жерден кептин учугун мырзалардан уласак. Азыркы коомдун эң эле көйгөйү эсептелген «жумушсуздук» эркектердин белине тепкендей эле сокку болду. Анткени, катын-баланы эч нерседен кем кылбай багып өстүрүү, аларды эрезеге жеткирип, […]

Абдыкерим МУРАТОВ: Мезгилдин чагылганын кармап ойногон Сүйөркул Тургунбаев

Өткөн кылымдын 50-жылдарынын орто ченинде «конфликтсиздик» деген теориянын чидеринен, интерноционализмдин жасалма шаблонунан жана дагы башка ар кандай идеологиялык кысымдардан бошой баштаган советтик адабият ичтен кайнап, жанар болуп атылып чыгууга аракет кылып, өзүнчө ээ-жаа бербей, булкунуп жатты. Бул биринчи кезекте дымагы күчтүү, студенттик аудиторияда социалисттик реализм деген адабияттын методун тапкан теоретиктердин лекцияларына канааттанбай, алар менен кермур айтышып отурган, тээ дүйнөлүк адабияттын дөө-шааларынын арасынан өз аттарын кыялында көрүп жүргөн жаштарды ойготту. Мурдагыдай жазууга мүмкүн эместигин, адабият деген башкача болорун ушул муун ири […]