Беларус жомогу: Тоңкулдак, түлкү жана карга

Тоңкулдак карт даракты тоңкулдатып терең оюп уя салат, жумуртка басып үч балапан чыгарат. Балапандар чоңойгон сайын сүйкүмдүү көрүнгөнүнө тоңкулдак кубанат: — Балдарымды чоңойтуп алсам, карыганда […]

Асан АХМАТОВ: Каткелди

ПОВЕСТЬ Адам баласынын башына түшчү эң оор окуя бул — согуш. Ал адамдарга кыйроо, өлүм, жоготуу, кыйноо, ачарчылык, жетимдик жана ушул сыяктуу жамандыктардан башка эч […]

Фоторепортаж: «РухЭштин» бир жылдыгынан сүрөттөр сүйлөйт (5-бөлүк)

Фото-сүрөттөр Владимир Сергеевич Пархоменко менен Бакытбек Абдыллаевдики

Акмат БОБУЛОВ: Камбаралы абам менен Мурза Гапаров экөөнүн көп окшоштугу бар эле

Кыргыз адабиятында Камбаралы Бобулов менен Мурза Гапаров деген эки бийик аска бар. Жылдар жылып, алардын карааны бизден алыстаган сайын алардын карааны кичирмек турмун, кайра улам […]

Нуралы КАПАРОВ: Өмүр дарагы жөнүндө ода

Чокмордой чоң муштумун шилтегенде «чарт!» этип дарак сынган, тытышкан тармал чачын тараганда «тарс!» этип тарак сынган, олбурлуу жигит эле он кадамды бир аттаган, боорукер жигит […]

Ырысбай АБДЫРАИМОВ: Азгырык ойдун кээри

АҢГЕМЕ Он бешке караган Акмат тула боюн жылытып, кубаныч ыроологон сүйүнүчүн ким менен бөлүшөрүн билбей баратты. Бир аз мурда болгон чогулушта “эң мыкты окуганы үчүн” […]

Жылкычы ЖАПИЕВ: Үстүн муз каптаган кара күчүк

АҢГЕМЕ Ал кѳптѳн бери жѳтѳлүп жүргѳн. Суук тийгизип алса керек. Андан калса быйыл күн мурдагы жылдарга караганда бир топ муздак. Күз бүтүп-бүтпѳй, кыш эрте түшкѳн. […]

Фоторепортаж: «РухЭштин» бир жылдыгынан сүрөттөр сүйлөйт (4-бөлүк)

      Фото-сүрөттөр Владимир Сергеевич Пархоменконуку  

Фоторепортаж: «РухЭштин» бир жылдыгынан сүрөттөр сүйлөйт (3-бөлүк)

Фото-сүрөттөр Владимир Сергеевич Пархоменконуку