Жапон элинин акыл казынасынан: Жиндиден өткөн коркунучтуу душман жок

Жолдо жолдош, жашоодо дос керек. * * * Кетип баратканды токтотпо, келгенди кубалаба. * * * Дарыя майда булактарды чанбаганы үчүн дарыя. * * * Ызаатталган ибадаткана дарбазасынан таанылат. * * * Кайгы жыртык көйнөк сымал, аны үйдө калтыруу керек. * * * Эч ким төшөктө жатып чалынбайт. * * * Жети жолу жыгылсаң, сегиз жолу өйдө бол. * * * Күн туура жана туура эмес дегенди билбейт. Күн ким бирөөнү жылытайын деп нур чачпайт. Өзүн тапкан адам Күнгө окшош. […]

Нурмолдонун айтыш ырлары (1-макала)

Унутулган жазгыч акындардын дээрлик баарысынын көркөм мурастарынан кеңири жолуккан жанр болуп айтыш ырлары эсептелет. Даашышман акын Нурмолдо эл чогулган чоң-чоң жыйындарда да, аш-тойлордо да журт алдына чыгып ар кандай деңгээлдеги акындар менен айтыш өнөрүнүн бардык түрүндө ат салышып келиптир. Колдо бар материалдарга көңүл бурчу болсок «Нурмолдо Кашмирден, ажыдан келгенде Анжиянда Алымбек датканын медресесинде кыпчак уламалары менен учурашканы», «Молдо Кыргыз медресесинде ыр», «Өлөңчүлөр Ташкендеги тойдо» деп аталган жана Эшкожо куудул, Мыса ырчы менен болгон айтыштары Нурмолдонун өмүр таржымалына байланыштуу материалдары менен […]

Эсенбай НУРУШЕВ: Акындардын арзуусу: эростон эсхатологияга

АДАБИЙ-ФИЛОСОФИЯЛЫК ЭССЕ КИРИШМЕ Өткөндө бирөө айтат: бу акындарың аман болсун, өздөрү өмүрүндө ким бирөөнү чындап сүйүп көрбөсө деле махабат темасына келгенде мажнун болуп кетишет деп. Ушуга окшош сөздү ыракматы Салижан агайдан да укканым бар эле. Бир ирет а кишинин дачасында, «күмүш булак» дегени бар экен, ошонун жанындагы чоң ташка отуруп алып, «замзам суудан» анча-мынча сеп этип коюп, өңчөй адабиятка ынтаасы барлар чогулган экенбиз, аркы-теркини кеп кылып жаткан элек, акыры ушу теманын учугу чубалып кетти. «Бу акындар асмандан түштү дейсиңерби, алар […]