Авар жомогу: Түлкү менен кашкулак 

Түлкү менен кашкулак достошуп, бирге жашай баштайт. Бир ирет алардын жолдору болуп сүрсүтүлгөн май куйрук таап алышат. Не бар, не жок деген экөө куйрукту жеп […]

Абдилаат ДООРОВ: Ыр автордун айыл же шаарда жашаганынан айырмаланбайт

Маектешибиз элетте жашап, айылдын кирсиз асманындай тунук, Лейлектин аптабына бышкан жүзүмүндөй ширин ырларды жазган Абдилаат Дооров учурда Лейлек райондук “Ата Журт” гезитинин баш редакторлук кызматын […]

Жек ЛОНДОН: Жалган күндөрдүн шооласын ээрчип[1]

АҢГЕМЕ Ситка Чарли оозуна канжасын тиштеген бойдон «Полис-газеттин» дубалга чапталган бир сүрөтүн көпкө үңүлө тиктеп турду. Андан жарым саатча көз айырган жок, бирок улам алдыртан […]

Конфуций: Өзүн-өзү өнүктүрүү

Конфуций эрдик жана күч-кубаттуулук тууралуу сөздөргө, адам ишениши кыйын иштер боюнча талаштарга, уруш-талаштарга жана кудай жөнүндөгү талкууларга аралашчу эмес. Конфуций төрт нерсеси менен башка адамдардан […]

«Ал көйнөк» жөнүндө элдик уламыш

Сузак районундагы Кыз-Көл айылынын этегиндеги сай үстүндөгү тумшукту айыл эли «Ал көйнөк» деп коюшат. Ал эмнеден улам ушинтип аталып калды экен? Эмесе, эл оозунда калган […]

Садык АЛАХАН: Арстанбек – айтыш өнөрүнүн улуу устаты (2-макала)

Арстанбектин көркөм мурасынын ичинде анын айтыш ырлары да өзгөчө орунга ээ. Бизге анын Чоӊду менен, казак ырчылары Кантарбай, Сүйүнбай менен болгон айтыштары келип жетти. Бул […]

Абдил ШЕРМАТОВ: Көр тириликтин көркөм интерпретациясы (адабий сын)

Ушу тапта жүрүп жаткан кыргыз коомундагы өзгөрүүлөр адабий процесске да олуттуу таасирин тийгизгенин байкоо анча деле кыйын эмес. Жашоо тиричилиги рыноктук түр-түспөл ала баштаган элдин […]