Жамалбек ЫРСАЛИЕВ: Көгүчкөн

АҢГЕМЕ Үйүбүзгө жакын жерде санаторий бар эле. Чатырынын алды толтура жапайы кептерлер. Анын кароолчусу менен кышында от жаккан Сопубек байкеге “көгүчкөн кармап бериңизчи” деп бир […]

Авар жомогу: Түлкү менен бөдөнө

Бар экен, жок экен, Хунзаха жергесинде бир түлкү жашаптыр. Ал бир күнү коңшу айыл өрттөнгөнүн угуп: “Барып көрөйүн тумшугума бирдеме илинип калгысы бардыр”, — деген […]

Назгүл ОСМОНОВА: Темир тор артында сынган тагдыр…

«Акынга тагдыр керек» деген сөз ырас болсо, анда Айтмамат акын тагдырлуу, болгондо да жүрөктү зырп эттирип, кайгы-муңу сезимди тепчип өтөр өмүр баяндуу акын. Эми гана […]

Абийрбек АБЫКАЕВ: Аялзатка напси тыйылбайт

АҢГЕМЕ Жылдар зымырап өтүп, жылдар менен кайран жаштыгы кайрылгыс болуп кетип жатса да отуз жаштан өтүп, кыркты чамалап калган “карт бойдок” атка акырындап ээ болгон […]

Конфуций: Өзүн-өзү өнүктүрүү II

Эгерде мамлекет башындагылар чынчыл саясат жүргүзсө, чындыкты айтып, адилет болуу зарыл. Эгер мамлекет башындагылардын саясатында чынчылдык жок болсо, адилет болуу керек, бирок баш ийип сүйлөө […]

Венера БӨЛӨКБАЕВА: Таанышуу

ЭССЕ Кымындай бир эле урук элең, мынабул көйнөгүмдүн топчусунан да кичине. Качан, кантип аялуу буюмдарымды салган боз баштыгыма түшүп калдың экен? Үч жыл баштык түбүндө […]

Сымбат МАКСҮТОВА: Күчүк

АҢГЕМЕ Капыстан эле короого туулганына 2-3 ай болуп калган сары күчүк кирип келип, куйругун шыйпаңдата, кимдин көзүнө болсо да жалооруй карап, эркелей жерге жата кетти. […]

Садык АЛАХАН: Эшмамбеттин айтыш ырлары (3-макала)

Эшмамбеттин көркөм мурасынын ичинде анын айтыш ырлары өзгөчө орунга эгедер. Дегеле колдо бар материалдардын дээрлик үчтөн экисин ырчынын дал ушул айтыштары түзүп турат. Эшмамбеттин айтыштары […]