Ит мекени – итаяк.

* * *

Өз көлөкөсүнөн коркуп жүрүп көлөкөсүн жоготуп, бирөөнүн көлөкөсүнө айланган жандын көргөн күнү курусун.

* * *

Кабинеттер – адамдардын галстукка аркандалган “жайыты”.

* * *

Акыйкаттык өлгөн жерде дайыма
Арзыматтар ырдаганга келишет.

* * *

Падышага эл эмес,
Падышалар турсун элге жөлөнүп.
Акиминен ажыраган эл эмес,
Акыйкаттан ажыраган эл өлүк!

* * *

Көлөкөдөй жакынды табалбайсың
Көргө дейре бир кеткен сени менен.

* * *

Томуктай буюм алган тутулуп жүр,
Тонналап тоногондор кутуруп жүр.

* * *

Чырылдаган иштин да чатышы бар,
Чындыктын да Чыгышы, Батышы бар.
Чытырмандын кудайы пил эле эмес,
Чымындын да жашоого акысы бар.

* * *

Кыргыз эмес кыргызды жыдыткандар,
Кылым кезген тарыхын унуткандар.
Кыргыз эмес кыйшайтып калпак кийип,
Каада-салтын кыргыздын куруткандар

* * *

Жыргагандын баары эле турмуш эмес,
“Жылт” эткендин баары эле жылдыз эмес.
Билебиз деп төштөрүн каккан менен
Билбегендер өз тилин кыргыз эмес!

* * *

Тарых менен тамырды кезсең болот,
Тарых менен ташты да эзсең болот.
Тарыхсыз калк таптакыр тамырсыз калк,
Тарыхсыз калк жер менен жексен болот.

* * *

Кыргызбайга бу да жок, а жок болуп,
Кыргызбайың кыйналып там алганча
Канча идеяң жок болду мамонт болуп,
Канча балаң жок болду аборт болуп?!

* * *

Энесин таштагандар,
Эртең эле башыңа азап түшсө,
Элин да таштайт билгин!
Атасын таштагандар
Ата Журтун таштайт билгин!

* * *

Бөлөк, бөлөк алпарып бөлөт, Кыргыз,
Бөлөт дагы өзүңдү көмөт, Кыргыз.
Бөтөн колдон өлүмдү издебегин,
Бөлүнгөндөн акырын өлөт, Кыргыз

* * *

Акын деген Падыша эмес, журттун туусун ыргаган,
Акмактарын теске салып, акылманын сыйлаган.
Акын деген абалтадан ашы көптү ырдабай,
Акмагы көп өз элинин азап-муңун ырдаган.

* * *

Падышалар, жолду эч качан көрүшпөйт,
Көрөйүн дейт жандагандар көнүшпөйт.
Жолду көрбөй жок болушат акыры,
Жолду көргөн падышалар өлүшпөйт.

* * *

Каргалар-ай, каргалар каркылдаган,
Каркылдаган үнүңдө айтылбаган…
Тааныйт белек өзүңөр болбогондо
Талга конгон булбулду шаңкылдаган.

* * *

Атасыз калган – бир арман,
Апасыз калган – миң кайгы.

* * *

Калыс сөз айтпас чалдардан сакта,
Каткырып турган жалгандан сакта.

* * *

Туяк сынса, турпагы кепин болот,
Туйлап аккан суулары кепил болот.
Тууганынан айрылган жетим эмес,
Тууган жерден айрылган жетим болот.

♦ ♦ ♦              ♦ ♦ ♦            ♦ ♦ ♦

Бүбүкан ДОСАЛИЕВА, журналист жана коомдук ишмер

Маалымат – алгыр куш, журналист аны кууган мергенчи.

* * *

Адамдын башкы душманы – жалкоолук. Күнүмдүк көртирликке топук кылуу – мажүрөөлүк.

* * *

Адам күчү – акыл-эси менен ар-намыста. Ал эми ачкөздүк менен көралбастык – басып турган жүгү.

* * *

Аялдан ашкан амалкөй жок, бирок азыркы эркектер аялзатынан да ашып кетти.

* * *

Билим менен тажрыйба – сатылгыс байлык.

* * *

Көзүң күлүп, көкүрөгүң күйүп тургандан өткөн азап жок.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.