Болгар жомогу: Таранчы менен түлкү

Илгери таранчы менен түлкү жакшы достордон болуптур. Түлкү кайда чуркаса таранчы да ошол жакка уччу экен. — Таранчы дос,- деп кайрылыптыр түлкү бир күнү. — Кел экөөбүз буудайды чогуу айдайбыз. — Мейли, айдаса айдайлы,- макул болду таранчы. Ошентип экөөнүн аракети менен буудай айдалып, өсүп, бышып-жетилип, орула турган кези келди. Ошондо түлкүнүн жалкоосу кармап, куулугуна салып таранчыны алдамай болду. — Таранчы дос, сен эгинди оро бер, мен тиги тоого чыгып асманды көтөрүп турайын, болбосо ал түшүп кетип, бүт эгинибизди басып калат. […]

Ысык-Ата курортунун баяны

Ар бир жердин аталып калышы керемет окуяларга байланыштуу тура. Ошол сымал Ысык-Ата курортунун да ушундай аталып калышы бекеринен эместиги малым. Улуулардын айтканына караганда, бул жерге көбүнчө мергенчилер келип, анын сырын да адегенде мергенчилер баамдаса керек. Анткени тоолору караган-шактуу, өзөнү суулуу, аскалары адам жеткис бийик болгондуктан улам тоо кийиктери, ал тургай, аркар-кулжалар да мекендесе керек убагында. Айтымда, бир мергенчи жаш баласын өзү менен кошо мергенчиликке ала келген имиш. Баласына кийик көрсөтмөкпү, жер көрсөтмөкпү, же ал атасына тамак жасап бермекпи, айтор, ушул […]

Эрнис АСЕК уулу: Көңдөй дилди көтөргөн новеллалар

1987-жылы журналистикага өтпөй калып, шөмтүрөп үйгө баратып, китеп дүкөнгө кирип калдым. Жаңы китептер түшө элек экен. Карасам, мен билбеген автордун китеби турат: “Реваз Мишвеладзе. Уставшие от ожидания”. Жалаң новеллалар экен. 2 сом 10 тыйынга сатып алдым. Агезде грузин жазуучуларынан Нодар Думбадзе менен гана тааныш элем. Балконго жатып алып, окуп атам, окуп атам… Турмуштагы жөнөкөй окуялар, өтө жөнөкөй тили арбап алды. Ригада окуп жүргөндө, грузин курсташым Зурабдан: “Реваз Мишвеладзе кандай жазуучу?” деп сурап калдым. “О, аны бир гана грузин тилинде окуш […]

Рысбай ИСАКОВ: Жашоо – шамал, а мен болсо – камгактай

ТАТЫКСЫЗ СЕЗИМ Садага чаап салып бир өмүрдү, Сага мен тартууласам жүрөгүмдү. Санааңа албай бийик үмүтүмдү, Садагам, быркыраттың тилегимди. Байкабай калтырдың да көңүлүмдү, Баалабай койдуң сендик өмүрүмдү. Баркына жетпеген соң махабаттын, Баш тарттым, сездим сенин төгүнүңдү. Сезимге албай сенин пастыгыңды, Кезинде күнөөлөпмүн жаштыгымды. Бейиштин төрүндөгү сүйүүм мени, Кейиштин эшигине сакчы кылды… КУУРАГЫР ТУРМУШ Сүйүү күүсү жаштыгымдын, Сересинде чертилген. Эң алгачкы таанышкан күн, Чыкпайт такыр эсимден. Ошондогу ашыгымдын Көздөрүнө байланам. Ошондогу асылкечим, Келсе гана кайрадан! Өмүр чиркин учкул экен, Өткөн ал күн […]

Конфуций үй-бүлөдөгү тартипти сактоо жөнүндө IV

Конфуций айткан: “Атаңдын көзү тирүүсүндө анын умтулууларына көз сал. Атаң дүйнөдөн өткөндө анын кылган иштерин изилде. Эгерде акыркы үч жыл ичиндеги анын иш-аракеттери өзү үйрөткөн тарбияга карама-каршы келбесе анда атаңды кадырлуу адам деп айтууга болот”. * * * Конфуций айткан: “Ысырапкорчулук менен ашкере байлык жүрүм-турум эрежелеринин бузулуусуна жана өзүм билемдикке алып келет. Ашыкча үнөмдөө наадандык менен ач көздүккө алып келет. Жүрүм-турум эрежелеринин бузулушу жана өзүм билемдик түркөйлүк менен ач көздүктөн жаман”. * * * Конфуций айткан: “Эстүүлүк деп аталган нерсе […]

Азиз НЕСИН: Торос желмогузу (Үч көшөгөлүү драма)

Каармандар: Нури Саянер — пенсионер, 60 жаштан өткөн Михрибан — анын аялы Метин — алардын уулу Гүлай — алардын кызы Зия Чалакчы — жашап жаткан үйдүн ээси Осмон Күмүштекир — (Думан Осмон), ашынган кылмышкер Комиссар Кезметчи Милиционер Соттолуучу Биринчи журналист Экинчи журналист Үчүнчү журналист Гезит сатуучулар БИРИНЧИ КӨШӨГӨ Биринчи көрүнүш Чоң жыгач үйдүн экинчи кабатындагы конок бөлмө. Сол жакта – уктоочу бөлмөнүн эшиги. Оң жакта – далис, ашканага жана башка бөлмөлөргө алып барат. Сыртты карап турган эки терезенин ортосунда “Жараткан […]

Дилазык: Аял менен эркектин жаралышы

ПРИТЧА Кудай аял менен эркекти жаратып, экөөн бир бөлмөгө жайгаштырды. Аял менен эркектин күчү бирдей болгондуктан күрөшкөн сайын жыйынтык барабар менен аяктачу. Бир күнү эркек: “Кудай менен сүйлөшүүм керек. Аял менен күрөшө берип аны жеңе албай чарчадым”, – деп ойлоду. Асманга көтөрүлүп, Кудайдын алдына барды: — Оо Кудай, сенден башка эч ким эркекке жардам бере албайт. Сенин колуңдан баары келет, керек болсо асмандагы жылдыздарды жаркыратып күйгүзө аласың. Суранарым, мага күчүмө күч кошо көр. Кандай болсо да аялды жеңүүм керек. Дайыма […]

Мурзаш АШИРБЕКОВ: Коляска

АҢГЕМЕ Алардын үйүндө бар болгону көрүнүктүү үч буюм бар эле. Булардын экөөсү кара күрөң түстөгү күзгүлүү чоң буфет менен үстүндө проигрыватели бар радиоприемник. Үчүнчүсү – оозгу үйдөгү боосуна мехтен жасалган аюунун кичинекей мамалагы менен упчу тагылган көк түстүү коляска. Күндө эртең менен Салия таза чүпүрөк алат да, ушунчалык көңүл коюп буфет менен радиоприемникти, анан колясканы сүртө баштайт. Ал дайым колясканы сүртөр алдында таң каларлык жылмайып коёт. Бул жылмаюу келечегине ой жүгүртүп, ошого кубануу же тетирисинче, азыр бизге колясканын эмне кереги […]