Болгар жомогу: Таранчы менен түлкү

Илгери таранчы менен түлкү жакшы достордон болуптур. Түлкү кайда чуркаса таранчы да ошол жакка уччу экен. — Таранчы дос,- деп кайрылыптыр түлкү бир күнү. — […]

Ысык-Ата курортунун баяны

Ар бир жердин аталып калышы керемет окуяларга байланыштуу тура. Ошол сымал Ысык-Ата курортунун да ушундай аталып калышы бекеринен эместиги малым. Улуулардын айтканына караганда, бул жерге […]

Эрнис АСЕК уулу: Көңдөй дилди көтөргөн новеллалар

1987-жылы журналистикага өтпөй калып, шөмтүрөп үйгө баратып, китеп дүкөнгө кирип калдым. Жаңы китептер түшө элек экен. Карасам, мен билбеген автордун китеби турат: “Реваз Мишвеладзе. Уставшие […]

Рысбай ИСАКОВ: Жашоо – шамал, а мен болсо – камгактай

ТАТЫКСЫЗ СЕЗИМ Садага чаап салып бир өмүрдү, Сага мен тартууласам жүрөгүмдү. Санааңа албай бийик үмүтүмдү, Садагам, быркыраттың тилегимди. Байкабай калтырдың да көңүлүмдү, Баалабай койдуң сендик […]

Конфуций үй-бүлөдөгү тартипти сактоо жөнүндө IV

Конфуций айткан: “Атаңдын көзү тирүүсүндө анын умтулууларына көз сал. Атаң дүйнөдөн өткөндө анын кылган иштерин изилде. Эгерде акыркы үч жыл ичиндеги анын иш-аракеттери өзү үйрөткөн […]

Азиз НЕСИН: Торос желмогузу (Үч көшөгөлүү драма)

Каармандар: Нури Саянер — пенсионер, 60 жаштан өткөн Михрибан — анын аялы Метин — алардын уулу Гүлай — алардын кызы Зия Чалакчы — жашап жаткан […]

Дилазык: Аял менен эркектин жаралышы

ПРИТЧА Кудай аял менен эркекти жаратып, экөөн бир бөлмөгө жайгаштырды. Аял менен эркектин күчү бирдей болгондуктан күрөшкөн сайын жыйынтык барабар менен аяктачу. Бир күнү эркек: […]

Мурзаш АШИРБЕКОВ: Коляска

АҢГЕМЕ Алардын үйүндө бар болгону көрүнүктүү үч буюм бар эле. Булардын экөөсү кара күрөң түстөгү күзгүлүү чоң буфет менен үстүндө проигрыватели бар радиоприемник. Үчүнчүсү – […]