Эзелтеден калган сөзгө караганда, азыркы Ысык-Көл аймагын мекендеп көп эл жашаган экен. Ошол элдин эл сүйгөн эки баатыры болуптур. Алардын бири – Улан, Ысык-Көлдүн күн батыш жагынан, экинчиси — Санташ, күн чыгыш тарабынан. Экөө тең сымбаттуу жана бир курдуу болуп, аларга ашык болгон кыздар көп болуптур.

Ал эки баатырга ашык болгон кыздардын бири – Чолпон деген абдан сулуу кыз экен. Ал бир карапайым адамдын кызы экен. Чолпон сулуу баягы эки баатырдын экөөнү тең бирдей сүйүп, биринен экинчисин ажырата албайт. Эки баатыр да Чолпон сулууну бирдей сүйүп калышат.

Эки баатыр айтат экен Чолпонго: «Сен экөөбүздүн бирибизди танда, кимибизди тандасаң — сеникибиз. Биз ал үчүн сага капа болбойбуз…» Анда Чолпон: «Экөөңөр тең баатыр, экөөңөр тең сымбаттуусуңар. Мен экөөңөрдү бирдей сүйөм. Мен силердин бириңерди өйдө, бириңерди төмөн санай албайм. Анда экөөңөр күрөшкүлө, жеңгениңер менин жарым болосуңар», -дейт.

Эки баатыр жигит күнү-түнү, жума бою, ай бою кармашып, жеңише албай алдары кетип алсырап, кан түгөнүп кансырап, Чолпон үчүн жандарын кыйышат. Экөөнүн тең өзү үчүн жанын кыйганын угуп, ызага чыдабаган Чолпон аскага чыгып барып боюн таштай турган болот. Жылгыз кызынын артынан жетип барып куткарып калууну көздөгөн атасы: «Айланайын, кызым! Сенден ажырап мен кантем!» — деп жалынып жалбарат. Атасын көргөн кыз аскадан секирип баратып ташка айланат экен. Кызынын ташка айланганын көрүп, кайгыга чыдабай, ал дагы ташка айланып калыптыр.

Азыр да жакшылап байкаган адамга азыркы Чолпон-Ата шаарынын үстүндөгү кара аскада бой таштап бараткан эки адамдын сөлөлөкөтүнө окшогон таштар бар. Ошондон кийин Чолпон кыз менен атасынын өлгөн жери катары ошол жер Чолпон-Ата деп айтылып калыптыр.

Ал эми Ысык-Көлдүн эки башынан чыккан эки баатыр бүгүн да Чолпон сулууну талашып жеңише албай келет имиш. Анткени азыр да көлдүн эки башынан чыккан эки шамал — Улан менен Санташ самалы катуу болуп, Чолпон-Ата шаары турган аймактан жолугушканда, Ысык-Көлдүн үстү кадимкидей буркан-шаркан түшүп турат экен.

Эл оозунан жыйнаган Сулайман Рысбаев.

5-апрель, 2016-ж.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.