Болгар жомогу: Митайым Петр жана жылан

Бир кезде жер жүзүнө түрдүү желмогуздар, ажыдаарлар жана учуучу жыландар ээлик кылып турушчу экен. Анан Кудай бүткүл дүйнөлүк топон суу жүргүзүп: жер жүзүн тазалап, бул […]

Жазуучу жөнүндө жазуучу эмес кишилердин дил баян-аңгемелеринен

«Талант – бул жаратылыштын бир адам аркылуу бүт элге жиберген белеги«. Константин ФЕДИН Чыңгыз Айтматовду ар ким өз алдынча ачат. Ал: мен гана жазам, анын […]

Бийлик жөнүндө притча

Бул шумдуктуу притчаны капысынан таап алдым. Автору – Погудина Татьяна. Кудум биз жашаган бүгүнкү турмуштун өзү. Арийне, Конституциябызда эл – бийликтин башаты го, бирок андай […]

Нежип Фазыл КЫСАКҮРЕК: Өлүк каткан имам

Исламист жазуучу жана ойчул. 1904-жылы 26-майда Стамбулда жарык дүйнөгө келген. 1934-жылга чейин акын катары таанылган. Түрк басмасынын борбору эсептелген Баб-ы Алинин алдыңкы жазмакерлеринен болгон. “Жөргөмүш […]

Сымбат МАКСҮТОВА: “Ленин орус эмес!”

ЭССЕ Союз кезинде Көлдүн эли өзгөчө орусташып кеткенин кийин, башка областтарга чыкканда салыштырып билдим. 19-кылымда эле алгач Ысык-Көлгө келген орустар биздин областта көбүрөк жашаган экен. […]

Орустун орошон ойчулдарынан

Фёдер ДОСТОЕВКИЙ Улуу жазуучунун жандептеринен Жалпы адамзатты жалындап сүйгөндөрдүн көпчүлүгү адамдын өзүн сүйүп жарытпайт. * * * Арийне, ар бир калк өз улутуна бекем таянбай […]

Кубанычбек АРКАБАЕВ: Кытай чайы тууралуу баян

Азыр биз дасторконубузду чайсыз элестете албай калдык. Каржалып турган каатчылык жылдарында да дасторконубузга кара нандан кийин эле чай коюлчу. Азыркы түркүм даамдан үстөлдөрдүн бели ийилген […]