Тилемчилик: Падыша менен акылман жөнүндө притча

Бир курдай улуу падыша акылманга кезигип калат. Сүйлөшө келгенде, акылмандын кеменгерлигине, такыбалыгына таң берет. – Ыраакым этсеңиз, сизге белек ыроолоюн, – деген падышанын тартуусуна акылман көнбөйт: – Менин азыгым – дарактын мөмөсү; ичээрим – тоонун мөңкүп аккан суусу; дарактын кабыгы – салынып жатар төшөнчүм; а тоодогу үңкүрлөр – шамал, жамгырда калтырбас калканычым. Сенден болобу, башкадан болобу – мага белектин не кереги бар? Падыша жалбарат: — Көңүлүмдү курсант кылып алып коюң белекти. Жүрү, чогуу барып төрүмдө бол, кансарайымды көрүп, сага ыроологон […]

Кыргыз эл акыны Анатай Өмүркановдун Атамбаев менен коштошуусу

Ажонун оозунан ачуу сөздөр чыкса да, талап коюп чыккан Талас элинин талабына жооп берер, «жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт», ал сыйдан кетсе да, мен сыйдан кетпейин деп, каным кайнап турса да улуулук сыпатымдан жазбай унчукпай күтүп турдум. Болбоду… Анда эмесе акындык жолум менен айтчу сөзүм төмөнкү… «А король жылаңач турбайбы…» Ганс Христиан Андерсен Ордунан туруп басалбай, Ооруган башын жазалбай, Орденин берип жөн турбай Ой-тоонун башын дөөдүрөйт, Атынан айткым келбеди Памилясы  Атамбай… Титирей сүйлөп тиртеңдеп, Тийишпегин казакка. Тийише берсең тилиңден Кабыласың […]