Болгар жомогу: Эро кантип эшектерди санады?

Силер Эро деген ким экенин билесиңерби? Ал Герцоговинадан чыккан кедей болуптур. Адилетсиздикке эч качан чыдай албачу экен. Сараң байларды жазалайт. Көпкө умтулган ач көздөрдү азга […]

Гүлзура ЖУМАКУНОВА: Армансыз падыша

Жомок Илгери-илгери бир падыша жашаптыр. Падыша бир канча жолу үйлөнсө да, аялдарынын биринен да перзент көрбөй, өмүрү арманда өтүп бараткан экен. Аны отурса-турса ой басып, […]

Ысмайыл КАДЫРОВ: 108 мүнөт жана бүткүл өмүр

ЭССЕ Мен анын жүзүнө тигилем. Бир аз жүлжүйгөн учкундуу көз караш. Бөрсөйгөн жылмайыңкы ээрди, күлкү чачкан көздөрүнүн алдында билинер-билинбес бырыштар… Бирок сүйлөбөйт… Эгер көзү тирүү […]

Абийрбек АБЫКАЕВ: Карылык

АҢГЕМЕ Бир аз тумоолоп калган карыган чалын аяган кемпири мештин жанындагы өзүнөн бетер карт мезгилдин түрдүү соккуларынан жедеп бырбыйып бүткөн, түбүндө тешиги жок үчүн гана […]

Олжобай ШАКИР: Эки элди эриктирбес, бир элди бириктирбес АША үчүн Анатай авадан кечирим сурайм

Коомго массанын үнү башка, аттуу-баштуулардын үнү башкача экенин кечээтен бери Анатай Өмүркановдун ырын окугандар туйдук. Айтыла турган сөздү айттыңыз. Таазим Сизге, Анатай ава! Чыныгы атуул […]

Примуска төгүлгөн кесме, темир жолдо вагонго жүк жүктөгөн түн жарымындагы иш

«Чыңгыз Айтматовду көргөнсүзбү?» аттуу Мундузбек Тентимишев менен Оморбай Нарбековдун китебинен… “…Чыңгыз Айтматов менен мен биринчи курстан тааныштым, – деп эскерген К.И.Скрябин атындагы Кыргыз айыл чарба […]

Падыша менен көсөм жөнүндө притча

Падыша көсөмгө кайрылып сураган экен: – Өлкөнүн күч-кубатын канткенде өстүрөм? Тиги айтат: – Акылмандардын тажрыйбасына, билимине таян. Көсөм андан аркы кебине кыстырма кылар кезде, падыша […]

Айнура КАДЫРМАНБЕТОВА: Изденүү кумары

Чыгармачылык чыйырдын башталышы Кубатбек Жусубалиевдин чыгармачылыгы аны менен замандаш-калемдеш жазуучулардын чыгармачылыгынан таптакыр айырмаланып турган өзгөчөлүктүү көрүнүш. А.Токомбаевден тартып бүгүнкү күндө төбөсү көрүнгөн кыргыз жазуучуларынын дээрлик […]