Поляк жомогу: Мышык менен түлкүнүн өтүк алууга барганы

Кыш жакындаган сайын мышыктын көңүлү чөктү. Анткени жылуу өтүк сатып ала элек болчу. Анан бир күнү эптеп чыгынып, аялы экөөнө өтүк сатып алыш үчүн шаарга жөнөдү. Жол ортолоп барып калганда түлкүгө кезикти. Түлкү биринчи суроо ыргытты: — Пан Мышык, сен кайда жөнөп калдың? — Шаарга аялым менен өзүмө өтүк сатып алганы баратам, болбосо жылаңайлак жүргөнгө жер  муздак болуп кетти,- деди мышык. — Жакын жерде менин Кашаба деген жакшы тааныш өтүкчүм бар, жүрү ошондон карап көрөбүз,- деди түлкү. Ошентип түлкү аңкоо […]

«Аюб булак» менен «Кыз булак» жөнүндө уламыш

Улама сөзгө караганда Азирети Аюб пайгамбар азыркы Жалал-Абад шаарына жакын жерде жашап өткөнү жана ошол аймакка падышалык кылып турганы айтылат. Ал Алла-Тааланын эң сүйүктүү, эң кадырлуу пайгамбары болгон экен. Эсеп жеткис байлыкка, эл ичинде чексиз кадыр-баркка жана кеткис дөөлөткө жетиптир. Күндөрдүн биринде пайгамбар бир жакка кыжаалат шашылыш иш менен баратып, ошол аймактагы мечит жанынан өтүп калат. Мечитке келген эл: — О, Азирети пайгамбар, – деп жолунан тосушуп,– Сиз улуу кудайдын эң сүйүктүү, кадырлуу пайгамбарысыз. Бизге кулак түрүп койсоңуз экен. Ушул […]

Ли Бай: Атак-даңктын, байлыктын не кереги, токтотсом дейм убакытты мен эми…

Абалап иттер, суу жылжыйт, Шабдаалылар жамгырга сугарылган. Токойдон сейрек көрөсүң марал, бугуну, Коңгуроо үнү бийиктен эми угулбайт. Көгүлтүр туман артынан бамбук бой керет, Шаркыратма чокуларга илинген… Ким айтат мага жан досум кайда кеткенин? Карагай алды турамын жалгыз дирилдей… Атактуу кытай акыны, мөлтүр тунук ырлары кылымдарды аралап биздин күндөргө келип жеткен Ли Бай сегизинчи кылымдын алгачкы жылында, башкача айтканда, 701-жылы туулган. “Бир жолу акындын апасы түшүндө Тайбо жылдызы көкүрөгүнө кулаганын көрөт, ошентип ал кош бойлуу болуп, Ли Бай ысымдуу уулдуу болот. […]

Айнура КАДЫРМАНБЕТОВА: Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы трагедиялуулук

Жашоо – күрөш. Адамдар күндө эле өз чындыгы, өз идеалдары үчүн кызыл чеке болуп салгылашка түшүп жатпаганы менен күнүмдүк турмуш агымы билинбеген кичине жана чоң жоготуулар менен табылгалардын табигый эриш-аркагынан жана карама-каршылыктардан турат… Искусстводогу дүйнөнү трагедиялуу кабылдоо, чагылдыруу, трагедиялуулук негизде түшүндүрүү турмуш чындыгынын өзүнөн келип чыккан көрүнүш, эстетикалык категория. Пендечилик турмуштагы жеке мүнөздөгү күнүмдүк кайгы-кубанычтар менен катар ар замандын өзүнө ылайык коомдук проблемалары, карама-каршылыктары, чечилиш жолдору боло келген. Ушуга ылайык искусстводогу трагедиялуулук маселесине мамиле да ар заманда айырмалуу мүнөзгө ээ […]

Жетиген АСАНБЕК: Чокой гана жетишпей туру (2-макала)

Э, кокуй, Текебаевди мародер дегени эмнеси? Мародер Текебаевге кошулуп жүрдү беле? Мародер Текебаевдин колдоосу менен бийликке келди беле анда? Мародер болгусу келсе, бийликтин адилетсиздигине каршы туруп азап тартпай эле, тымызын кымырып коюп отурчу жерде эмес беле Текебаев? Текебаевди каматып коюп, «Кудайга шүгүр, мародерду кармадык. Далилдерди, күбөлөрдү да таптык» дегенге эми ишенмек тургай, өлкөнүн эң жогорку кызмат ордундагы адамдын жалганынын тирукмуштай экендигине күбө болуп, баш мыкчыгыдай болдук. Эми мамлекеттик сыйлык берүү аземинин баары «Атамбаев жакшы башканын баары жаман» деген «ураандын» алдында […]

Анатоль ФРАНС: Көрдүйнөгө көңүл кош адам гана бактылуу жашайт

Көпөлөк айларды эмес, эсинде калгандарды санайт жана ага жетиштүү убактысы бар. Рабиндранат Тагор Жолуңду өзгөртпөстөн кете берсең, канчалык жай жүргөнүң мааниге ээ эмес. Конфуций Өз колуң менен жасаганды башка бир кол кулата алат. Мишель де Монтень Кыялдануу билүүдөн да маанилүү. Альберт Эйнштейн Күтүүнү билсең, бардыгы бут алдыңа келет. Оноре де Бальзак Сүйүү биригүүгө, өзүмчүлдүк жалгыздыкка алып барат. Фридрих Шиллер Эмне кылсаң кыла бер. Суу чаяны суу чаяны бойдон калат. Баары бир жөндөп баса албайт… Аристофан Муштуму түйүлүп турганда эч ким […]