Абийрбек АБЫКАЕВ: Түшүнбөстүк

АҢГЕМЕ Бул турмушта мен түшүнбөгөн нерселер ого эле көп. Жашыма жаш кошулуп, башымдагы ак чачым көбөйүп барат. Акылдуумун деген, билимдүүмүн деген көп адамдар менен табакташ болдум. Колума тийген китептерди калтырбай казып окугансыйм. Бирок мен түшүнө албаган нерселер азайган жок. Кээде баарын билген, баарын түшүнгөн адамдарга кезикенде өзүмдү бир макоодой сезем. Андай билерман адамдар өтө көп. Андайлар өздөрүн өтө жогору баалашат. Аларга жетиш кайда. Жогортодон туруп акыл үйрөтүшөт мага окшогон шоркелдейлерге. Мен ошондой баарын түшүнгөн адамдарды түшүнбөйм. Мен деле эл сыяктуу […]

Азамат ТӨКӨРОВ: Жолу катуу Жээнбеков

Болор иш болду. Элдин тең жарымы «шайлаган» жаңы президентибиз да жакында кызматына расмий киришкени туру. Бирок ошол алдыдагы алты жыл кандай болот, ал жагы бир Аллага аян. Кыргызда жакшы кеп бар: «Кыз кезинде баары жакшы, жаман катын кайдан чыгат». Деги эле тээ алмустактан бери төрөлсө ат жалында төрөлүп, өлсө ат жалында өлгөн кыргыздар жоокерчиликтин айынанбы же ошо жоокер замандын илебиненби, айтор, саймедиреп көп сүйлөбөй, кыска-нуска макалдатып сүйлөгөн, кеп айтканы жарым сөз сүйлөп, кеп укканы ошо жарым сөздүн жарымынан түшүнгөн өзгөчө […]

Олжобай ШАКИР: Манап

АҢГЕМЕ – Бегибиздин келбети келишимдүү эрке токолундай ургаачыга жетүү ар эркекке асер эмеспи йе… Аркы жылкычынын Айдай жөнүндөгү ала качма бу сөзү да, суук напсиси да сетиркетип турду берки жылкычыны. «Кайдан сөз кыла койдум буну» деген берки жылкычы ичинен өзүн жемеледи. Арампөштүн кебине бекер жетеленген тура. Кептин баары өзүндө да: эмнеге аспиет сезимин алакчылай албады… Талгаттын оң колунун ачуусун сол колу басты. Жалаа кептен кооптонуп отурду. Сардал бойдок сааттай болуп Айдайга ышкысы түшүп жүргөн сезим кытыгысын жашыра албай калбадыбы кечээ. […]

Айнура Кадырманбетова: Кыргыз повесттериндеги подтекст проблемасы

КИРИШ БӨЛҮМ Бүгүнкү күндө кыргыз адабияты өнүгүүнүн жаралуу, калыптануу сыяктуу этаптарын артта калтырып, белгилүү көркөм-эстетикалык бийиктикке жетишкен убагы. Жазмасы эрте өнүккөн, батыш, чыгыш элдеринин, атап айтканда орус, немец, япон адабиятына салыштырмалуу бул бийиктик улуттук көркөм сөз өнөрүндө өтө кыска мөөнөт ичинде болду. Кыргыз адабиятындагы, аны менен бирге кыргыз адабият таануу илиминдеги жетишкендиктерди жалаң кыргыздын жеке маданий, адабий коомдук өнүгүшүнүн түшүмү катары кароо чоң жаңылыштык болор. Жакынкы күндөргө чейин кыргыз адабияты, адабият таануу илими, сыны мурдагы көп улуттуу Совет адабиятынын бир […]

О.Генри: Жыландар канышасы

Англисчеден которгон Таалайбек АБДИЕВ НОВЕЛЛА Чек арадагы дарыя жээгинде, Кошмо Штаттарга тиешелүү көпүрө башындагы чакан күркөдө төрт куралчан чек арачы отурду. Ысыктан кыйналышканы менен Мексика тараптан өтүп келаткан адамдарды көз айырбай карап отурушат. Бед Даусон, «Капчыгай» пивоканасынын ээси, өзүн адамча алып жүрө албаган Леандро Гарсиа деген немени айдап чыккан экен, ал жыйырма төрт сааттан кийин келип, өч алып кетем деп кеткен имиш. Ал мексикалык өпкөсү жок мактанчаак болгону менен оттон-суудан кайра тартпаган абдан кашкөй неме болчу жана ушул сапаты үчүн […]