Болгар жомогу: Киши менен коён

Бир жолу кедей киши токойдо келатып бадалдын түбүндө жаткан коёнду көрүп калат. Кубанып кеткен киши кыялга батып, өзүнчө сүйлөнө баштады: — Мен эми мындан ары […]

Өзбекстандын Президенти Шавкат Мирзиёевдин Айтматовго жана кыргыз элине болгон урматы

Өзбек элинин үлкөн  жана ардактуу досу Өзбек жана кыргыз калктарынын тарыхы, маданияты менен  руханияты, анан калса, тагдыры окшош экендигин  миң  сандаган  мисалдардан, асыресе, алга карай […]

Сайтыбызга даа бир жаңы күч кошулду!

«РухЭш» сайтынын жолу шыдыр, жолдошу кыдыр белем: биз менен санаалаш, тилектештер күндөн күнгө арбып, рухий коом агартуу түйшүгүн кошо тартышкан авторлорубуз, өнөктөштөрүбүз, туруктуу окурмандарыбыз да […]

Абдиламит МАТИСАКОВ: «Тапанча» палван таржымалы

… Абакеңиз эр Кошой Артылып колун салыптыр… Тоодой Жолой балбанды Томкоруп жерден алганы, Көтөрүп жерге уруптур, Көпчүлүк карап туруптур, Жолойду кудай уруптур… («Манастан») АҢГЕМЕ Узун-туурабыздан […]

Кесипкөй аялга күйөөнүн кереги жок, ойнош күткөнү жетет

Альфред КАПЮ (1858-1922), француз жазуучусу О, Кудай, мени бир каражандын кайгысынан куткарчы, жандүйнө кайгысынан өзүм эптеп кутулармын! * * * Өзүң да акыры бир акыйкатсыз […]

Притча: Караңгы эл дөөгүрсүгөн падышага татыктуу

Качандыр бир заманда эки дос узак сапарга чыгыптыр. Арып-азып өтө узак жолду басып өтүшөт. Акыры чарчагандан дүпүйгөн эски дарактын түбүндө эс алмак болушат. Колдо болгон […]

Самара КАНЫБЕКОВА: Август

АҢГЕМЕ Август айы борбор шаарды куйкалап, көлөкө издеген эле адамдар. Айсезим маянасы түзүгүрөк жумуш издегенди жаз мезгилинен баштаган. Табылган иш Айсезимге жакпайт. Аптаптуу күндөрү бутун […]