Мэн-цзы: Негизги жолго түшпөй туруп аткаминер болуу – бул дубалдан эшик ойгондой кеп

Конфуцийдин мамлекет башкаруу жөнүндө сабактарынан Мэн-цзы айткан: «Товардын абалы менен анын сапатынын эч кандай жалпылыгы жок, товардын чоо-жайы боюнча чыныгы абал ушул. Кээде абал менен […]

Айнура Кадырманбетова: Подтексттин теориялык маселелери

КИРИШ БӨЛҮМҮ «Подтекст» термини адабият таануу илиминдеги кыскача аныктама менен толук камтып айтып коюуга мүмкүн болбогон, өтө татаал, карама-каршылыктуу маанилер менен көп чаташтырылган түшүнүктөрдүн бири […]

Анатай Өмүркановдун котормосундагы акылман падышалар жана султандар жөнүндө аңгемелер

Али САФИ ким болгон? XVI кылымда  проза тарыхый жана көркөм болуп эки түр менен берилген.  Ошол   мезгилдеги көркөм прозанын анча көп эмес үлгүлөрү өзүнүн мааниси […]

Мезгилди багынткан да мектеп болот

Чыгыш адабиятында устат деген улуу сөз бар, устаттын артынан ээрчиген шакирттери болот. Өзгөчө бул чыгармачылыкта өтө өнүккөн салт, мисалы, Жунай Мавлянов, Сооронбай Жусуев, Сүйүнбай Эралиев, […]

Вагиф СУЛТАНЛЫ: Сона кемпир (Азербайжан жазуучусу)

АҢГЕМЕ Сурнайдын дабышы дапылдап да, дүпүлдөп, жака-белдеги жамагатты үйлөнүү үлпөтүнө үндөдү белемдир. Ошондон бери обону озондогон тушка агылгандардын  аягы оңой-олтоң  үзүлө койбоду. Сона кемпир эки […]