Поляк жомогу: Кирпи менен коён

Кирпи менен коён бир күнү кимибиз ылдамбыз деп мелдеше кетишет. Алар тоонун этегине чейин жарышмак болушту. Буттарынын ылдамдыгына ишенген коён тез-тезден токтоп эс алып алып […]

Арген МАЖИТОВ: Эски там

АҢГЕМЕ Киндик кан тамган үйүңдөн көп жылдар алыс жүрүп калсаң, көрсөм көзүмө бир сүртүп алсам деген үмүт оту алоолонуп, а тургай түшүңө кирип, сагыныч жаныңды […]

Али САФИ: Эмирлердин, алардын жанжөкөрлөрүнүн, вазирлердин, чиновниктердин тапкычтыгы жөнүндө икая

Бир жолу Яхьё бинни Холид Бармактын уулу Жафар Хорунаррашид менен бирге талаада келатса, алтын жүктөлгөн төөлөрдүн кербени жолугат. Хорунаррашид сурайт: — Бул байлыктар кайдан? Ага […]

Жетиген АСАНБЕК: Дарты табылса дабасы табылар, дабасы табылса дарт да айыгар

Кетип аткан ажо деп сөзүнө маани бербей да койсок болот эле. Бирок жалган кеп жалындуу кайталанып жатса, чындыктын ооз учунан айтылып турушу кечирилгис экенин белгилеп, […]

Абдиламит МАТИСАКОВ: Таразачы

АҢГЕМЕ Бирин-серин таразачы биздин шаарда да бар. “Жок болсо, калаанын бир жери кемип турмак” деп бирөө-жарым айта беле. Ошо болгонуна шүгүр дейли… Көпчүлүк менен шаар […]