Поляк жомогу: Кирпи менен коён

Кирпи менен коён бир күнү кимибиз ылдамбыз деп мелдеше кетишет. Алар тоонун этегине чейин жарышмак болушту. Буттарынын ылдамдыгына ишенген коён тез-тезден токтоп эс алып алып атты. Ал тургай жолдо катар кыйшайып жата калып да уктап алганычы. Ал эми өзүнүн кыбыр экенин билген кирпи чарчоо билбей, токтобостон кете берди. Коён күнү бою уктап жатканда, кирпи болсо токтолбостон эртеден кечке жол жүрүп, мелдеште утуп чыкты. Көрсө, туруктуулук жана өжөрлүк менен көптөгөн ийгиликтерге жетсе болот экен. Эмне үчүн айдын көйнөгү жок? Бир күнү […]

Арген МАЖИТОВ: Эски там

АҢГЕМЕ Киндик кан тамган үйүңдөн көп жылдар алыс жүрүп калсаң, көрсөм көзүмө бир сүртүп алсам деген үмүт оту алоолонуп, а тургай түшүңө кирип, сагыныч жаныңды сыздатканда шылтоо таап, учуп жеткиң келет. Мен да ошондой сезим кучагында бук болуп жүргөндө апам телефон чалып калды. “Кызым, келбесең болбой калды, —  деди учурашып, ал-жай сурашкандан кийин, —  жаңы салынган үйгө көчмөк болуп атабыз. Келинибиз жаңы үйгө эски оокаттарды киргизбейбиз, үйдү эски кылып көргөзүп коёт деп, баарыбызды беймаза кылып атат. Баарыңар эле ошо эски […]

Али САФИ: Эмирлердин, алардын жанжөкөрлөрүнүн, вазирлердин, чиновниктердин тапкычтыгы жөнүндө икая

Бир жолу Яхьё бинни Холид Бармактын уулу Жафар Хорунаррашид менен бирге талаада келатса, алтын жүктөлгөн төөлөрдүн кербени жолугат. Хорунаррашид сурайт: — Бул байлыктар кайдан? Ага минтип жооп беришет: — Бул мурунку өкүмдары Фазл бинни Яхьёну – Жафардын бир тууганын кубалап чыгып, бир кезде ордуна Хорасанга өкүмдар кылып бекиткен Хорунга – Али бинни Яхьёнун белеги. Хорун каарданып Жафарга кайрылып сурайт. — Сенин бир тууганың бийлеп турганда бул байлыктар кайда эле?: — Ушул байлыктын ээлеринин чөнтөгүндө болчу, урматтуум. ♦ ♦ ♦  Узун […]

Жетиген АСАНБЕК: Дарты табылса дабасы табылар, дабасы табылса дарт да айыгар

Кетип аткан ажо деп сөзүнө маани бербей да койсок болот эле. Бирок жалган кеп жалындуу кайталанып жатса, чындыктын ооз учунан айтылып турушу кечирилгис экенин белгилеп, айтып калуу, кайталап айтуу абзел. Калптын өмүрү кыска болуп, а чындык чексиз жашарын билген кишиге чындык чыккан ооз болуунун өзү чоң олжо. Аныгында чындык ажого болобу, башкага болобу жакшылык гана издейт. Бул жолу көбүрөөк жакшылык кетчү ажобузга тийиштүү болгону турат. Себеби анын:   Коңшу өлкө биздин ички ишибизге кийлигишип жатат Бизге кимди президент шайлашыбыз керек […]

Абдиламит МАТИСАКОВ: Таразачы

АҢГЕМЕ Бирин-серин таразачы биздин шаарда да бар. “Жок болсо, калаанын бир жери кемип турмак” деп бирөө-жарым айта беле. Ошо болгонуна шүгүр дейли… Көпчүлүк менен шаар кыдырып баратсаңыз эски парктын этегинде таразасына боюн теңеп какайган, бүркүт кабак, агала сакал кары жолуңузду торойт. Ошо кыргыйдай адам – мен сиздерге айтайын деген Туйду таразачынын өзү. Кылар ишин өзүңүз билесиз. Балдарга көз ымдайт, о чакырганы. А чоңдорду болсо ээрчий карап: “О таразага түшүп турганды унутпаңыз” дегенчелик, тамагын түзөйт. Көбү көрбөмүш болуп өтөт. А бала […]