Англис жомогу: Камыш кийимчен

Анда уккула балдарым! Качандыр бир бай адам жашаптыр. Анын үч кызы бар экен. Бир күнү ал кыздары өзүн кандай сүйөрүн билмекчи  болот. А дегенде улуу кызынан сурайт: – Айтчы кызым, сен мени кандай сүйөсүң? – Өз өмүрүмдү сүйгөндөй сүйөм! – Бул жакшы,– бай ортончу кызынан сурайт: – Сен мени кандай жакшы көрөсүң, кызым? – Бүткүл ааламдан сизди гана сүйөм! – Бул эң жакшы, – деген бай кенже кызынан сурайт: – А сен мени кандай көрөсүң, кызым? – Мен сени эт […]

Кытай экономикасынын демистификациясы

Жастин Йифу Лин – кытай экономисти, экономикалык реформалардын Кытай борборунун түзүүчүсү жана биринчи директору, Пекин университети менен Гонконг илим жана технологиялар унивеситетинде окутуучу болуп иштеген. 2008-2012-жылдары Дүйнөлүк Банктын башкы экономисти жана ага вице-президенти болуп кызмат өтөйт. Жастин Йифу Лин “Кытай экономикасынын демистификациясы” китебинде экономикалык талдоого жана экономикалык саясат боюнча талкууларга катышуудагы жеке тажрыйбасына таянып азыркы доордо Кытай эмне үчүн алдыңкы катарга чыкты, кандай себептерден улам 200 жүз жыл бою артта калган, базар экономикасына кайсы жол менен барган, кийинки динамикалык өсүү […]

Мурзаш АШИРБЕКОВ: Ырыскы

АҢГЕМЕ – Эртең малдардын кезүүсү дагы бизге келип калыптыр, – деди апасы. – Ушу өлө талган малдардын кезүүсүнөн бул жарыкчылык дүйнөдө кутулбайт экемин да, – деди уулум. – Каникул учуру эмеспи. Балаң окуудан калмак беле? – дедим мен. – Эмнеси жакшы. Базар күнгө туш келип атпайбы. Каникулда дайыма ушундай, – деп кейиди апасы. – Кезүү – кычы, – деп жыйынтык чыгарды уулум. – Эчтеке эмес, – дедим мен, – ушинтип бир-эки жыл кызмат кылып берсең, анан ага-эжелериңдей, өз алдыңча болуп […]

Жусуп АБДРАКМАНОВ: Үркүн (уландысы)

Тарыхый-даректүү очерк Мурда жарыяланган бөлүгү: КОЛОНИЯЛАШТЫРЫЛГАНГА ЧЕЙИНКИ МЕЗГИЛДЕГИ КЫРГЫЗДАРДЫН КООМДУК-ЭКОНОМИКАЛЫК УКЛАДЫ ЖӨНҮНДӨ БИР-ЭКИ ООЗ СӨЗ Бул маалыматтардан падышачылык материалдык жактан өтө камсыз болгон, б.а. кулактардан өзүнө бекем тирек түзүү жагынан өз алдына койгон максатына белгилүү даражада жеткен деген жыйынтыкка келүү керек. Бирок падышачылык муну менен чектелип калган эмес. Өзүнүн сурап турган акыркы жылдарында анын бул жергеге келгиндерди жайгаштыруу саясатында башка бир багыт басымдуулук кыла баштаган. Ал багытка ылайык, бул жергеге орустарды жаңы аймактарга отурукташтырууну андан ары улантууда мурда келгендердин үстүнө өтө […]

Нурзада КУБАНЫЧБЕКОВА: Теше тиктеген көздөр

АҢГЕМЕ Эртеден бери эле аны бирөө тиктегендей туюлуп турду. Эмнегедир элеңдеп эки жагын каранып такыр таппады, башын өйдө көтөрө калса эле ал туюм жылан сыйпаганадай жок боло калат, телефонго үңүлүп ылдыйды карар замат баягы туюм кайрадан пайда болот да турат. Бул нерсе акыркы жарым сааттан бери Алиянын жүрөгүн эзип бүтмөй болду. Бул эмне болгон туюм? Же чын эле мени ары жактардан кимдир-бирөө тиктеп жатабы? Кызык? Эмнеге тиктесин мени анчалык? Тиктегидей болсо, ким ал деги? — деген ар түркүн ойлор Алияны […]

Жетиген АСАНБЕК: Жеңгени чын болсо, мыйзамсыздыктын баарын жеңсин

Так талаш да бүттү… Таза болду деп атышат. Так талаш кайдан таза болсун. 13 талапкердин ичинен бийлиги менен байлыгынын колдоосу күчтүү эки талапкер озуп чыгып, экөөнүн гана эрөөлүнө айланган таймашты элдик шайлоо дегенге ооз барбайт туру. Биринде байлык болсо, биринде байлык да, бийлик да болуп, тактыны ээледи. Эл деңгээли ушул бийлик менен байлыктын тайыздыгында ташыркаганынан, «25ке» келсек да, тамтайып там-туң басып отурган чагыбыз. Бечелден жөтөл кетпейт болуп, өлкөбүз жөткүрүп отурса да, таза шайлоо болду, Жээнбеков жеңди деп атышат. Жеңген эле […]