Англис жомогу: Камыш кийимчен

Анда уккула балдарым! Качандыр бир бай адам жашаптыр. Анын үч кызы бар экен. Бир күнү ал кыздары өзүн кандай сүйөрүн билмекчи  болот. А дегенде улуу […]

Кытай экономикасынын демистификациясы

Жастин Йифу Лин – кытай экономисти, экономикалык реформалардын Кытай борборунун түзүүчүсү жана биринчи директору, Пекин университети менен Гонконг илим жана технологиялар унивеситетинде окутуучу болуп иштеген. […]

Мурзаш АШИРБЕКОВ: Ырыскы

АҢГЕМЕ – Эртең малдардын кезүүсү дагы бизге келип калыптыр, – деди апасы. – Ушу өлө талган малдардын кезүүсүнөн бул жарыкчылык дүйнөдө кутулбайт экемин да, – […]

Жусуп АБДРАКМАНОВ: Үркүн (уландысы)

Тарыхый-даректүү очерк Мурда жарыяланган бөлүгү: КОЛОНИЯЛАШТЫРЫЛГАНГА ЧЕЙИНКИ МЕЗГИЛДЕГИ КЫРГЫЗДАРДЫН КООМДУК-ЭКОНОМИКАЛЫК УКЛАДЫ ЖӨНҮНДӨ БИР-ЭКИ ООЗ СӨЗ Бул маалыматтардан падышачылык материалдык жактан өтө камсыз болгон, б.а. кулактардан өзүнө […]

Нурзада КУБАНЫЧБЕКОВА: Теше тиктеген көздөр

АҢГЕМЕ Эртеден бери эле аны бирөө тиктегендей туюлуп турду. Эмнегедир элеңдеп эки жагын каранып такыр таппады, башын өйдө көтөрө калса эле ал туюм жылан сыйпаганадай […]

Жетиген АСАНБЕК: Жеңгени чын болсо, мыйзамсыздыктын баарын жеңсин

Так талаш да бүттү… Таза болду деп атышат. Так талаш кайдан таза болсун. 13 талапкердин ичинен бийлиги менен байлыгынын колдоосу күчтүү эки талапкер озуп чыгып, […]