Абийрбек АБЫКАЕВ: Ажаан аялдан ажыдаар качып кутулуптур

(Жомок) Илгери-илгери өткөн бир заманда, жетим бала болгон экен. Байкуш жетим көрбөгөндү көрүп, укпаганды угуп, денесине тийбеген таяк калбай, ачкалыктын айынан уурдап жалабаган аяк калбай, […]

Жусуп АБДРАКМАНОВ: Үркүн

Тарыхый-даректүү очерк Мурда жарыялангандары:  КОЛОНИЯЛАШТЫРЫЛГАНГА ЧЕЙИНКИ МЕЗГИЛДЕГИ КЫРГЫЗДАРДЫН КООМДУК-ЭКОНОМИКАЛЫК УКЛАДЫ ЖӨНҮНДӨ БИР-ЭКИ ООЗ СӨЗ  СОГУШ ЖЫЛДАРЫ, КӨТӨРҮЛҮШ, АНЫН ЖЕҢИЛИШИ ЖАНА ЖЕҢИЛИШИНИН СЕБЕПТЕРИ 3. ФЕВРАЛЬ РЕВОЛЮЦИЯСЫ ЖАНА […]

Лао МА: Апенди чалыш (кытай жазуучусу)

АҢГЕМЕ Лао Гуань бир ай ичинде эле эки ирет сөгүш алды. Бир ай мурун мекемеде өпкөнүн инфекциялык сезгенип оорушунун алдын алуу чараларын сактоо боюнча партиялык […]

Новатор

Писатель, публицист, литературный критик, разносторонний ученый и мыслитель-энциклопедист, новатор в истинном смысле этого слова, Чоюн ОМУРАЛИЕВ родился 10 января 1952 года в городе Фрунзе. Как […]

Габриэль Гарсиа Маркес: Бальтасардын бактылуу күнү  

(Колумбия) АҢГЕМЕ Бальтасар тор капас жасап бүтүп, көнгөн адатынча үйдүн чатырынын астына илип койду. Ананбы, ал наар ооз тийип, нанушта кылганга үлгүрбөй, жака-белдеги жамагат бу […]

Кошоматчыларга күмүш сырга: Вадим Кожиновдун Евгений Евтушенконун бийликке болгон кошоматчылыгы жөнүндө жазгандарынан

(«Россия. Век XX» аттуу эки томдугунан) … 1945-жылдагы жеңишинен соң Сталинге сыйынуу арааны ашкере ачылып, жетер жерине жеткени айтылды. Анын залакасы турмуштун калың катмарына, анын […]

Шатман САДЫБАКАСОВ: Ырдын жаралышы

(Легенда) Хан эртеден аң уулап, шапар тээп жүрүп, чарчаганда үйүнө кайтты. Нөкөрлөрү андан обочороокто акмалап бастырышат, сүйлөшүшпөйт. Алкынган күлүктөрдүн да ооздуктарын шылдыратышпайт. Дүпкүрөгөн токой тыптынч. […]

Марк ТВЕН: Күчүк

АҢГЕМЕ Жүрөгүмдүн түптүрүндө дайыма адам чынчыл болууга тийиш деген ой жашар эле. “Эмгегиң өтпөгөн акчаны сураба” деп айланамдагыларга дайыма айтар элем. Азыр мен сиздерге өмүр […]