Жетиген АСАНБЕК: Баатырды эрдигинен таанышат

Эрдиги түгүл эч нерсеси элге белгисиздер опурап-топурап эле мамлекеттик наам, сыйлык, ордендерди шагырата алды. Берсе ала берет да деңизчи. Эмгек бааланганы жакшы иш, татыктуулары деле […]

Жакут эл жомогу: Эчкинин чычаңы

Илгери, илгери Бөрөлдөй деген кары кемпири экөө жашаптыр. Бир жолу ал өзүнүн жалгыз өгүзүн сойгондон кийин кемпирин урушуп үйдөн кубалап чыгат. Байкуш кемпир абышка урушканда  […]

Эмил Шүкүров «табигатка акылдуусунбашыбыз керек» дейт (2-маек)

Эмил ШҮКҮРОВ «мөңгүлөрдү жайына койгула» дейт (1-маек) Б.И: Эмил Жапарович сүйүктүү кесибиңиз орнитология жөнүндө айта кетсеңиз. Деги эле Кыргызстандагы куштар эле эмес, жан жаныбарлар жөнүндө […]

Жамалбек ЫРСАЛИЕВ: Сары тору

АҢГЕМЕ “Контракт” деген күчөп турган убак. Уйубуз тууса — музоосун алат, бээбиз тууса — кулунун алат. Биздин сары тору бээ өзүнө окшош кулун тууду. Сүйүнүп […]

Конфуций: Мыкты жетекчи карапайым адамдарга пайда табууга жол берет

Конфуций айткан: «Менин билимим деле башкалардыкындай эле дал китепте жазылгандай, бирок чыныгы турмушта али асылдыкка жетише элекмин”. * * * Цзэн Цзы айткан: «Жөндөмдүү адам […]

Абдыкерим МУРАТОВ: Энциклопедист аалым Макелек Өмүрбай

Кыргыз уруулары XIX кылымдын II жарымында Орус падышачылыгы менен Кытай мамлекетинин ортосундагы чек ара келишимдерине ылайык эки өлкөнүн карамагында калышты. Ага чейин башка мамлекет жөнүндө […]

Айнура КАДЫРМАНБЕТОВА: Кыргыз адабиятында подтексттүү чыгармалардын жаралышында сырткы адабий таасирлер

К.Жусубалиевдин «Күн автопортретин бүтө элек» повестиндеги подтексттин көркөм функциясы 1950-жылдарын аягы, 1960-жылдардын башында жалпы эле совет адабиятынын тарыхында өзгөчө бир темп менен жандануу, жаңылануу процесси […]

Антон ЧЕХОВ: Жылкы аттуу фамилия

АҢГЕМЕ Отставкадагы генерал-майор Булдеевдин тиши ооруп калды. Ал оозун арак менен да, коньяк менен да чайкады, ооруган тишине тамекинин күлүн, апийим, скипидар, керосин, кулагына спиртке […]