Олжобай ШАКИР: Кайыптын карааны

АҢГЕМЕ (Прага шаарында жашаган тилектеш-санаалашым Амирбек Азам уулуна арнайм) I Тулпардын туягындай колундагы баш сөөк аттыкы да, иттики да эмес. Болгону муштумдай томолок куу баш. – Эй, пенде тукуму… Жалаптан туулган турбайсыңбы! Сен жаткан жатын калкка калкагар тоодой каркыбар тууп… Тунуңа чөктүргөнүн көр-а! Кастарлап багар перзентти минтип… Йе, Теңирим, кеменгер чыгар керээттин башын мышык мүлжүйт деген не?! Кызыл эт наристени итке жедирет деген не?! Асыл баштын, алтын баштын кор болору шулбу?! Сүлкүлдөп ыйлап берди кайып. Колундагы куу сөөктөн көзүн алаар […]

Мухаммед пайгамбар кыбыла тутуп, 17 ай намаз окуган Кудус шаардын баяны

Кудус шаары кимдер тарабынан канчанчы кылымда пайда болгону тууралуу так маалымат жок. Бирок Нух пайгамбардын небереси Хамдын уулу Кенандын урпактары курдурганы баяндалат. 3000 жылдык тарыхы бар Кудус шаары дүйнөдөгү үч динди карманган адамдар үчүн ыйык саналат. Жөөттөр Азирети Сулайман сыйынган батыш тараптагы дубалдын калдыктарынан калган “Ыйлоо дубалын” ыйык эсептешип, ошол жерде дубасын окуп, ыйлашат. Ал эми христиандар Иса пайгамбар болжолдуу түрдө көмүлгөн жерге тургузулган чиркөөгө (храм Воскресения Христова) сыйынып келишет. Мухаммед пайгамбар Миражга көтөрүлгөн жер Эль-Акса мечити болгон. Ошондуктан мусулмандар […]

Үмүт КУЛТАЕВА: Миң сырдуу Сиань же адамзатка бийликтин кумарынын келиши

Сиань шаарынын алгачкы аталышы Чаң ан. Кытай тарыхында 13 династия мамлекеттин борбору болуп, (Бейжин борбор болгонго чейин) алгачкы Жибек жолунун ааламга сапарын баштаган жер. Ханзулардын даңазасы таш жарган гүлдөө доору – алтын кылымы Таң династиясы мезгилинде биздин ата-бабалар барып, элчиликтин үлгүсүн көрсөткөн жер. Кыргыз кагандарынын акылына азуусун айга бүлөгөн ханзу өкүмдарлары баа берген жер. Кыргыз тоолоруна окшош Лишан, Хуашан тоолору асман мелжиген көркөмү менен жер шарынын кооздугун даңазалаган жер. Адам акылын таңдандырган тарыхый окуялар  менен инсандардын тагдыр-трагедияларын камтыган, музейлердин мекени. […]

Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ: Алым – кезең

1. Алым — кезең  2. Орус Алым 3. Жабыктагы ойлор Арийне, жаңычылдык жакшы. Ансыз изденүү жок, алдыга жылуу жок. Эпигондуктан кутулуу жок. Бирок жөпжөнөкөй бир чындыктан да кутулуу жок: бардык башмалдак аткан изденүүңдүн жалгыз баасы – поэзия! Ушуну сактап бер, болду. Уитменче жайыласыңбы, Рамисче куюгасыңбы, Верленче ыргаласыңбы, Шаршенче жыргаласыңбы, өз эркиң, сенин ишиң — акыры поэзияны сактап бер! Жалгыз критерий ушул! Эмесе, батыш-орус кыйырын кезген, “кысылган текст, бузулган ыргак, сындырык сап, тоңдурук уйкаш Алымды” так ушул коркунучтун баары туш-туштан тооруп, […]

Валюта тарыхына кызыккандар үчүн: Кытайдын кызыл акчасы тууралуу кызык китеп даярдалды

Кытай экономикасы азыр өнүгүүсү боюнча дүйнө жүзү боюнча экинин бири болуп турган кези. Ал эми бул өлкөнүн соода тармагы эчен жылдан бери эч кимди алдына чыгара элек. Ушинтип соода менен экономиканын алга кетүүсү Кытайдын элдик валютасы юандын да белин бекемдеп, анын дүйнө жүзү боюнча колдонулган күчтүү акчалардын катарына кошту десек болот. Бирок биз дүйнөдө биринчи орунда турган ошол сооданын жүгүрүп турган каны болгон Кытай юаны жөнүндө көптү биле бербейбиз. Ушул өксүктү толтуруп, юандын таржымалына, дегеле кытайлардын акча бирдиктеринин тарыхына саресеп […]