Болгар эл жомогу: Кереметтүү жүз аарчы

Илгери  бай дыйкандын бир малайы болуптур. Ал кумар ойногонду жакшы көрүп, андан уттуруп, дайыма эле карыз болуп басып жүрчү экен. Бир жолу доогерлер аны талаада […]

Жаңы жыл жөнүндө жомок

Илгери-илгери дегендин көбү жок бүгүн. Илгери дегендин баары сансыз жомокко айланып, ошо илгери болгондун баарына терең акылмандуулук төнүп, бүгүнгө дейре жашайт экен. Жаңы жыл деген […]

Аман САСПАЕВ: Ажыроо

АҢГЕМЕ Сиз мени, балким, кээ бир күлүңдөгөн сулуу аялга көөнү түшүп калаар деп ойлоорсуз. Сөзсүз жаңыласыз! Анткени, өз кезинде ошондой бир сулууга кадимки жанар тоо […]

Дүйнөдөгү ыйык эсептелген жети шаар баяны

Мекке — мусулмандар үчүн өтө чоң мааниси бар Арабия шаары. Ислам ааламынын кыбыласы эсептелген, Азирети Ибрахим тарабынан курулган Кааба так ушул шаарда жайгашкан. Ислам дининдеги […]

Султан РАЕВ: Он үч

АҢГЕМЕ — Алло!.. — Алло… — Бу ким? — Кечиресиз… нөл беш жүз элүү үч… элүү сегиз… жетимиш алты…он үчбү? — И-ээ… — Акыркысы он […]