Кеңешбек КАПСАЛАҢОВ: Молдо Мамет

АҢГЕМЕ Таң аткандан бери жоо чапкандай тып-тыйпыл жаткан айылга, күн обочо көтөрүлүп, шашкеге таяп калганда жан кирди. Дегеле кышкысын бул айылдын чет-жакасында кыймыл өтө эле […]