Ырысбай АБДЫРАИМОВ: Кымыйган мышык

ТАМСИЛ “Алдырбайын”- деп ит-кушка күрп Тоок  саратанда бастырмага жумуртка басты. Кыйла жатып, курсагы ачып чаңкаганда, тамагы какшып суу ичкени ордунан  тура качты. Тоокту тойгузганы ээси  […]

Лидерлик жөнүндө накыл кептер

Маанилүү иштерди аткаруу оор, башкаруу андан да оор. Фридрих Ницше Мыкты башкаруучулар кол алдындагылар менен өз маселесин талкуулабайт. Аларга өздөрүнүн маселесин айтууга мүмкүнчүлүк берет. Питер […]

Капар ТОКТОШЕВ: Адам-ата, Обо-эне

Сөз тарыхы – улут тарыхы Бир тамгасы тургай бир үтүрүн өзгөртүүгө катуу тыюу (табу) салынып, Алла-тааланын ыйык китеби саналган «Эски санат» турган тулку, айтылыш урку […]

Түгөлбай КАЗАКОВ: Уйга салынган жоолуктун окуясы

АҢГЕМЕ Айыл дуу дей түштү: – Уктуңбу ай, түндө тиги Сакейдин уюнун эки кулагын түбүнөн кесип кетиптир. – Апе-ей ботом, ким кесиптир? – Билишпейт. Болду-болбоду […]

Азамат ТӨКӨРОВ: Жаман көрчү эле

АҢГЕМЕ Экөө бир айылда жашачу. Бир дубал коңшу эле. Бирок эч эле кыртышы сүйчү эмес. Жаман көрчү. Эзелтен жаман көрчү. Эс тартканы жаман көрчү. Эмнеге […]