Эргежээл падышанын роза гүлбакчасы

Айтылуу баатырлар жана эр жүрөк кыздар аталган элдик жомоктор жыйнагынан Түзүүчүлөр: Фриди ХОФБАУЕР * Анна МЕЛАХ Немис тилинен түз которгон: Адилет ШАДЫКАНОВА КОРОЛЬ ЛАУРИН Качандыр […]

Мурзаш АШИРБЕКОВ: Турмуш кечүүсү

АҢГЕМЕ — Мен көчөдө кайыр сурап калсам да иштебейм! – деди Кыдырбек. Ал биздин ишке кирмек болгонубузду жактырган жок. Балким, көрө албай жаткандыр… — Эмне, […]

Карел ЧАПЕК: Эски муун – бул башкаларга куйкасы курушуп уңулдагандар

Марина ЦВЕТАЕВА (1892-1941), орус акыны Аялдар сүйүүсү жөнүндө айтат, ойношу жөнүндө жок. А эркектер тескерисинче. * * * Адам менен тамашалаш, бирок азан чакырып коюлган […]

Садык АЛАХАН: Ашым Жакыпбековдун “Теңири Манас” романы

(Маселенин хронологиялык жана теориялык аспектиси) Улуу Сөздү прозага айландыруу жумушу ар кайсы багыттарда мээнет эткен чыгармачыл адамдар (адабиятчы-окумуштуулар, жазуучулар, котормочулар) тарабынан ишке ашырылып келди. Алардын […]

Коркут ата дастанындагы баланын ак никеден төрөлүшүн талап эткен элдик сабак

Түрк элдеринде ар кандай коом мүчөсү үй-бүлө күтүп, балалуу болуу үчүн коом тарабынан кабыл алынган эреже-салттардын маани-маңызын терең түшүнүп, аларды тикеден-тике жетекчиликке алышы талап кылынган. […]

Күндөрдүн бир күндөрүндө байлыгы миллионду чапчыган адамдын сабагы

– Ийгилигиңиздин сыры эмнеде деп? – сурашыптыр. – Сабырдуулукта, – деген экен ал. – Кантип эле бир гана сабырдуулук болсун? Мен сизге бул ыкманын ишке […]