Иран эл жомогу: Сулайман кеменгер

Мурункулардын айтканы боюнча качандыр бир кеменгер падыша Сулайман карыганда  өлүмдөн өлгөндөй коркуптур. Ошондо каардуу күчтөрдүн колдоочусу  ага келип мындай дейт: –  Оо өкүмдар! Ичинде мүрөктүн […]

Сагын АКМАТБЕКОВА: Акыркы барик (шедевр)

АҢГЕМЕ …Акыры мезгил жетип ал да бутактан кулап түштү. Бутакта турганда ченемсиз алыс жана катуудай көрүнгөн жер ушунчалык жумшак жана ошого карабай муздак экен. Артта […]

Ырысбай АБДЫРАИМОВ: Айлакердин амалы

Тамсил Кайдан-жайдан учту кут: эгин суусу буулуп, чөп-чары куурап, тоо-талаада өсүмдүк өспөй мал-жанга түштү жут. Арстан, Илбирс, Жолборс… акылмандар жол издеп, башын баары катырды. Калгандар […]

Примитивдүү мотивдеги коллажга түшүрүлгөн көрүнүш – молдокелер кара күчтүн символу экенин аныктайт

Искусство тили менен көп нерсени туюнтууга болот. Мүмкүнчүлүк чексиз. Тек, ага кимдин жаратмандык дарамети жетсе, иштин мартабасы ошого жараша чечмеленип бийиктейт, жаки төмөндөйт. Интеллект – […]

Акматали АЛИМБЕКОВ: Айтматовдун чыгармаларындагы мугалимдердин нарк-насили

 Таалим-тарбия чөйрөсүнө байланыштуу көп кырдуу кубулуштардын табиятын таанып билүүнүн булагы жалгыз эле педагогика илими эмес. Мындай функцияны белгилүү өлчөмдө көркөм адабият да аткара ала тургандыгын […]

Кожогелди Култегин түрк тилинен түз которгон 20-кылымдагы түрк акыны Нежип Фазылдын чыгармасы

Биринчи топтом ТАБЫТ Тактайдан. Узун сандык. Сап башындай. Башы кең. Аягы тар. Бой сунушат. Жасаган усталар да – башка тургай, Өздөрү менен аны толтурушат. Бүт […]