Молдова эл жомогу: Аңкоо карышкыр

Илгери бир акылсыз карышкыр жашаптыр. Бир күнү ал эчкиге жолугуп калып минтет: – Азыр сени жейм. – Макул,  эгерде менин тагдырым ушундай болсо кантмек элем. Бирок мен абыдан картайдым, анан да арыкмын. Эгерде сен биртке күтө алсаң, мен үйгө чуркап барып, кызымды сага жиберем. Анын эти жумшак,  өзү жаш. Карышкыр макул болуп, эчкини коё берди да, бадалдын түбүнө жатып күтүп калды. Эчки үйгө чуркап барды да, карышкыр жөнүндө койчуга айтып берди.  Койчу акырын аңдып келип бадал түбүндө жаткан карышкырды таягы […]

Карлос КАСТАНЕДА: Өзүңдү таанууга даярсыңбы?

Карлос Кастанеда – америкалык жазуучу жана антрополог, этнограф, ойчул, яки уруусунан чыккан индееци дон Хуан Матустун окуусу жөнүндөгү 12 томдук бестселлер-китептердин автору. Философия жана антропология илимдеринин доктору. Кастанеданын бул китептери убагында эл арасында зор кызыгууну туудурган. Өзүн өзү таанып-билгиси келгендер үчүн табылгыс баалуу китептер. Карлос Кастанеданын окуусун бир түрдүү кабыл алуу мүмкүн эмес жана аны баары эле түшүнүп, аңдап-биле бербейт. Анын дон Хуан Матус жөнүндөгү китеби миллиондогон тираж менен дүйнө элине тараса да, анын нукура маңызын алиге түшүнүп жетүүгө мүмкүн […]

Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ: «Мендеги» Айтматов

«КУШ ЖОЛУНДА» КУТ ЧӨККӨН Ар бир муундун өзүнө буйрулган «өзгөчөлүү» рухий шыбагасы болот. Бул аларга тагдыры жазган энчи. Мен, маселен, Алыкул Осмонов которгон Шота Руставелинин «Жолборс терисин кийген баатыр» дастанынын эӊ биринчи окурмандарына дайыма суктанамын. Дастан менен бирге жашап, ырдап, сүйүнүп, кубанып, ыйлап, армандап жашаган тагдырларына. Алардын тунгучтугуна, биринчилигине. Кыргыз жергесин «Тариел, Автандил, Нэстан, Батма, Асмат, Тинатин ысымдардын сел каптап кеткенине элжиреймин. Көз кычыгына ысык жаш тебилет. Бул муун башынан кечирген «тунгучтук» сезим бир башка, ал – кийинкилерде кайталанбайт! Бул […]

Бакытбек АБДУЛЛАЕВ: Балаңыздын мектепте жакшы оку(ба)ганынын себебин билесизби?

Бул суроого сиздин ата-эне катары “баламдын нары жагынан жок болсо эмне кылайын” деген же “балам төрөлгөндө эле гений болчу” деген сыяктуу жоопторду угамбы деп турам. Чынында экинчи жооп чындыкка жакын. Себеби, ар бир бала гений төрөлөт. Аларды “гений” же “нары жагынан эле жок” кылуу өзүбүздүн эле колдо экенин биле бербейбиз. Балаңызды гений кыла албаганыңыздын себеби — ага жаңы төрөлгөндөн баштап китеп окуп бере албагансыз. Балага жаңы төрөлгөндөн баштап эле китеп окусаңыз, 1-классты аттагандан тартып жакшы окуп баштайт! Балаңыздын жаркын келечеги […]