Диний фанатизм атеизмден өткөн коркунуч жаратты

«Диний көзкараштардын кесепетинен канга сугарылбаган дүйнөнүн бир дагы булуң-бучкагын таппайсың». Дени ДИДРО, француз философу Коомдун так бүгүнкү абалын чагылта турган притчадан баштайлы кепти. Кудум азыркы […]

Сагын АКМАТБЕКОВА: Жаз. Өрүк. Аял

АҢГЕМЕ Жаздын келгени Аял өрүктүн гүлдөгөнүнөн билет. Кош түп өрүк. Алар биринчи болуп гүлдөйт. Туруп-туруп эле гүлдөп кирет. Кабат-кабат кар, катар-катар туман кетери менен гүлдөйт. […]

Ырысбай АБДЫРАИМОВ: Азирет айык

Аңгеме-жомок Илгери мал-мүлкүнө сан жеткис, ээлеген жеринин кеңдигине көз жеткис, мансап, байлыгына чиренген, “карыбасам, арыбасам… жашарсам” деп суусундук ордуна мейиз, бал кошулган сүт ичкен бай […]

Николай ГУМИЛЁВ: Ыр түрүндөгү котормо

I Ыр которуунун үч ыкмасы бар. Алгач котормочу оюна келген көлөмдү, рифманы жана авторго белгисиз сөз байлыгын колдонуп, өз ыктыярына жараша түпнусканы узартат же кыскартат. […]

Антон ЧЕХОВ: Аял бактысы

АҢГЕМЕ Генерал-лейтенант Запупыринди жерге беришти. Сөөк коюу музыкасы жаңырып, буйрук сөздөрү угулуп жаткан каза болгон адамдын үйүнө туш тараптан сөөктү алып чыгууну көргүсү келгендер чуркап […]