Диний фанатизм атеизмден өткөн коркунуч жаратты

«Диний көзкараштардын кесепетинен канга сугарылбаган дүйнөнүн бир дагы булуң-бучкагын таппайсың». Дени ДИДРО, француз философу Коомдун так бүгүнкү абалын чагылта турган притчадан баштайлы кепти. Кудум азыркы ал-акыбалыбыз притчада айтылат. Бир курдай суу ташыган көп адам кудукка келишти да таза челектерине таза суу толтуруп алышып, ар кимиси сууга зар болуп отурган өз-өз айылдарына ташып жөнөштү.   Адамдар өз идиштерин көтөрүнүп, суу ташып келгендерге жетип келишти, бирок алар суу куюлар идиштерин жууганды унутуп коюшкан эле. Бир айыл эли – кызылгаттын шербети куюлган идиштерин, […]

Сагын АКМАТБЕКОВА: Жаз. Өрүк. Аял

АҢГЕМЕ Жаздын келгени Аял өрүктүн гүлдөгөнүнөн билет. Кош түп өрүк. Алар биринчи болуп гүлдөйт. Туруп-туруп эле гүлдөп кирет. Кабат-кабат кар, катар-катар туман кетери менен гүлдөйт. Дароо гүлдөйт. Аарылар да дароо пайда болот. Гүлдөн гүлгө конот. Керээлден кечке гүлдөр менен болушат. Ар жылы тумандап, тунжурап гүлдөйт. Алар гүлдөгөн учурда Аял да гүлдөп кеткенсийт. Көңүлү көккө учуп… өзү да жер менен баспай учуп жүргөнсүйт. Өрүктөр гүлдөп атканда башка бак-дарак жаңыдан ойгонуп, жаңыдан бүрдөп аткан болот. Жерге эми-эми гана көк чыга баштайт. Кай […]

Ырысбай АБДЫРАИМОВ: Азирет айык

Аңгеме-жомок Илгери мал-мүлкүнө сан жеткис, ээлеген жеринин кеңдигине көз жеткис, мансап, байлыгына чиренген, “карыбасам, арыбасам… жашарсам” деп суусундук ордуна мейиз, бал кошулган сүт ичкен бай жашайт. Анын Азирет аттуу малайы күндөн күнгө өңдөн азат. Арыктап, бети-башын, тула боюн ириңдүү жара басат. Аны кароодон көңүлү айланган кожоюн Азиретти эл жашагыс, ээн талаа, эрме чөлгө алып барып таштоого буюрат. Байдын сөзү эки болбойт. Кенедейинен бай эшигинде жүрүп, бойго жетсе да үйлөнө-жайлана албай, жөрмөлөөгө дарманы жетпеген  коколой баш Азиретти какыраган аптаптуу талаага ташташат. […]

Николай ГУМИЛЁВ: Ыр түрүндөгү котормо

I Ыр которуунун үч ыкмасы бар. Алгач котормочу оюна келген көлөмдү, рифманы жана авторго белгисиз сөз байлыгын колдонуп, өз ыктыярына жараша түпнусканы узартат же кыскартат. Мындай котормону ышкыбоздук котормо деп атоого болот. Экинчи ыкмада котормочу жалпысынан ушундай кадамга барат, болгону өз аракетине теориялык аныктама берет. Которулуп жаткан акын орусча жазган болсо, ал так ушундай жазмак экендигине ынандырууга аракет кылат. Бул ыкма XVIII кылымда кеңири жайылган. Англиядагы поп, орустардагы Костров Гомерди ушинтип которуп, укмуштай ийгиликке жетишкен. XIX кылым бул ыкманы сүрүп […]

Антон ЧЕХОВ: Аял бактысы

АҢГЕМЕ Генерал-лейтенант Запупыринди жерге беришти. Сөөк коюу музыкасы жаңырып, буйрук сөздөрү угулуп жаткан каза болгон адамдын үйүнө туш тараптан сөөктү алып чыгууну көргүсү келгендер чуркап келип жатышты. Ушундай топтун биринде аткаминерлер Пробкин менен Свистков да бар эле. Экөөсүнүн тең аялдары жанында. — Болбойт! – тосулуп коюлган чынжырга жакындап келишкенде алдынан утурлаган  мээримдүү, жагымдуу жүзү бар приставдын жардамчысы аларды токтотуп калды. – Болбойт! Бир аз артка жылууңарды суранам! Мырзалар, бул биздин колубуздагы иш эмес да! Артка тартууңарды суранам! Мейли эми, айымдар […]